A

Artefakt bawolego oka

Artefakt możliwy do uwidocznienia w badaniu elastograficznym (elastografii uciskowej). Powstaja wewnątrz zmian płynowych i może być wykorzystywany do potwierdzenia obecność obszarów (zmian) płynowych, zwłaszcza tych z gęstą zawartością, trudych do wyodrębnienia w trybie B-mode. W zmianie płynowej w opcji elastograficznej widoczna jest kodowana w kolorach odpowiadających miękkich struktrom część środkowa ze zmieniającymi się w kierunku obwodowym barwom kodującym coraz bardziej spoiste struktury. W niektórych systemach i opcjach elastografii uciskowej odpowiednikiem artefaktu bawolego oka jest artefakt tęczy.

 

Artefakt migotania

Artefakt migotania, inaczej artefakt kolorowego doplera, artefakt świetlika (ang. twinkling artifact) to możliwe do uwidocznienia w opcji kolorowego dopplera chaotyczne, naprzeminne zmiany kolorów (niebieskiego i czerwonego) występująca za strukturami silnie odbijającymi fale ultradźwiękowe (złogi, zwapnienia, gaz). Artefakt ten jest wykorzystywany do potwierdzenia obecności drobnych zwapnień i złogów (np. w nerkach). Aby wywołać artefakt migotania należy zastosować odpowiedni dobór ustawień obrazowania dopplerowskiego: wysokie wartości PRF, submaksymalne wartości wzmocnienia obrazu dopplerowskiego, małą wielkość bramki dopplerowskiej. Więcej o artefakcie migotania: Jak wykorzystać artefakt migotania?

Artefakt tęczy

Artefakt tęczy jest artefaktem pojawiajacym się w elastografii uciskowej podczas obrazowania zmian/obszarów płynowych. Jego odpowiednikiem (w innych systemach/opcjach elastografii uciskowej) jest artefakt bawolego oka. Artefakt tęczy widoczny jest na elastogramie jako warstwy kolejnych barw mapy kolorów w miejscu zmiany płynowej (od kolorów określających obszary spoiste do kolorów odpowiadających obszarom miękkim). Jako, że w najpopularniejszej mapie kolorów stosowanej w badaniu elastograficznym zmiany spoiste określają barwy zimne, a miękkie - barwy ciepłe, to nad obszarem płynowym widoczny jest układ kolorów imitujący tęczę. 


Innowacyjna Gospodarka NSS

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE EFRR

 

do góry