rozdzielczość

Rozdzielczość

Najmniejsza odległość dwóch punktów należących do badanego obiektu, które można obrazować oddzielnie. Oznacza to, że ich obrazy na monitorze aparatu usg będą widoczne jako odzielne punkty. W diagnostyce ultrasonograficznej na rozdzielczość przestrzenną składa się rozdzielczość: osiowapoprzeczna i elewacyjna.

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.