Poniżej prezentujemy aktualne wytyczne dotyczące postępowania z pacjentami, u których w badaniu usg stwierdzono obecność polipa pęcherzyka żółciowego. Aktualne wytyczne uwzględniają wymiary polipów oraz kryteria kliniczne ryzyka raka pęcherzyka żółciowego. Opracowano na podstawie: Foley KG, Lahaye ...

W formie pytań i odpowiedzi przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące badania usg u pacjentów ze stłuszczeniem wątroby. Treść została opracowana na podstawie:  Hartleb M., Wunsch E., Milkiewicz P. i wsp.: Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby. Zalecenia Polskiej ...

Zdjęcie 1. Zmiana ogniskowa lewego płata tarczycy u 56-letniego mężczyzny. W BACC rozpoznano FLUS. U 56-letniego mężczyzny zleciłaś/zleciłeś BACC (biopsję aspiracyjną celowaną cienkoigłową) przedstawionej zmiany ogniskowej lewego płata tarczycy. Pacjent wrócił do Ciebie z wynikiem biopsji, w której rozpoznano FLUS (ang. Follicular Lesion ...

Rozpoznanie pozaszpitalnego zapalenia płuc powinno być oparte na kryteriach klinicznych. Badania radiologiczne ogranicza się do potwierdzenia rozpoznania w wątpliwych sytuacjach klinicznych lub w przypadku wystąpienia powikłań. Ultrasonografia jest coraz powszechniej wykorzystywana we wstępnej ocenie pacjentów z objawami ...

Czy przyjmowanie przez pacjenta acenokumarolu lub wafaryny jest bezwzględnym przeciwskazaniem do BACC tarczycy? Autorzy Polskich Rekomendacji Leczenia i Diagnostyki Raka Tarczycy, po zasięgnięciu konsultacji u specjalistów z tego zakresu, uznali, że stosowanie acenokumarolu i warfaryny nie stanowi bezwzględnego przeciwwskazania do BACC, ...

Jak często należy wykonywać usg tarczycy u dzieci z chorobą autoimmunizacyjną tarczycy? Choroba autoimmunizacyjna tarczycy należy do grupy czynników wysokiego ryzyka rozwoju zróżnicowanego raka tarczycy. Przesiewowe badania usg tarczycy u dzieci z chorobą autoimmunizacyjną tarczycy ...

W jakim celu wykonywać badanie usg tarczycy u pacjentów z WNT? Wynik badania usg tarczycy u pacjentów z WNT nie wpływa na decyzję o rozpoczęciu leczenia.  Wrodzona niedoczynność tarczycy może mieć charakter: stały – konieczna suplementacja hormonów tarczycy przez całe ...

Zapalenie płuc u dzieci wciąż jest obarczone wysoką śmiertelnością w wielu rejonach świata, a wczesne rozpoznanie może być trudne ze względu ogromną ilość możliwych czynników etiologicznych i towarzyszące im w różnych grupach wiekowych liczne, często skąpe objawy kliniczne. Ponadto ...

Wstęp Poniższe pytania i odpowiedzi opracowane zostały na podstawie zaleceń Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU) ujętych w publikacji: Jakubowski W, Dobruch-Sobczak K, Migda B. Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego  Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie sonomammograficzne. Journal of Ultrasonography 2012; ...

Wstęp Torbiele nerek są najczęściej stwierdzanymi zmianami ogniskowymi nerek [1]. Należy podkreślić, że nie jest to jednorodna grupa zmian. Zatem poszczególne torbiele mogą wymagać odmiennego postępowania. Na jakie więc cechy opisu ultrasonograficznego torbieli należy zwrócić uwagę? ...