Czy można rozpoznać zapalenie płuc, jeśli nie widać zmian w badaniu rtg, a są obecne zmiany w badaniu usg? | Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson
Specjalizacje 
Narządy/organy 

Czy można rozpoznać zapalenie płuc, jeśli nie widać zmian w badaniu rtg, a są obecne zmiany w badaniu usg?

Rozpoznanie pozaszpitalnego zapalenia płuc powinno być oparte na kryteriach klinicznych. Badania radiologiczne ogranicza się do potwierdzenia rozpoznania w wątpliwych sytuacjach klinicznych lub w przypadku wystąpienia powikłań.

Ultrasonografia jest coraz powszechniej wykorzystywana we wstępnej ocenie pacjentów z objawami zapalenia płuc. Jednak zdarza się, że u pacjentów prezentujących objawy kliniczne zapalenia płuc, nie widać zmian zapalnych w badaniu rtg, natomiast w badaniu usg są widoczne obszary konsolidacji miąższu płucnego. Może to być źródłem wątpliwości diagnostycznych.

Dostępne piśmiennictwo, oparte na najnowszych badaniach klinicznych, wskazuje na większą czułość przezklatkowego badania ultrasonograficznego, w porównaniu z klasycznym badaniem rtg w rozpoznaniu zapalenia płuc. Dotyczy to przede wszystkim możliwości obrazowania małych obszarów konsolidacji miąższu płucnego i niewielkich objętości wolnego płynu w jamach opłucnowych.

Zmiany, których średnica nie przekracza 20mm, mogą być niewidoczne w badaniu rtg, są natomiast dobrze widoczne w badaniu usg. 

USG jest również bardzie czułe w ocenie płynu w jamach opłucnowych – pozwala na uwidocznienie nawet niewielkich objętości wolnego płynu (<50ml), co nie jest możliwe w badaniu rtg.

Pewnym ograniczeniem ultrasonografii jest możliwość uwidocznienia jedynie tych zmian, które przylegają do opłucnej. Jednak warto zwrócić uwagę, że na podstawie dostępnego piśmiennictwa uważa się, że 90% zmian zapalnych w płucach lokalizuje się podopłucnowo.

Jeśli zatem u pacjenta, który prezentuje kliniczne objawy zapalenia płuc w wykonanym badaniu rtg nie uwidoczniono zmian typowych dla zapalenia płuc, a zmiany te są widoczne w badaniu usg, to należy pozstawić takie rozpoznanie, opierając się na objawach klinicznych i obrazach usg.

piśmiennictwo

  1. Pereda MA, Chavez MA, Hooper-Miele CC, Gilman RH, Steinhoff MC, Ellington LE, Gross M, Price C, Tielsch JM, Checkley W. Lung ultrasound for the diagnosis of pneumonia in children: a meta-analysis. Pediatrics. 2015 Apr;135(4):714-22 [Medline]
  2. Jones BP, Tay ET, Elikashvili I, Sanders JE, Paul AZ, Nelson BP, Spina LA, Tsung JW. Feasibility and Safety of Substituting Lung Ultrasonography for Chest Radiography When Diagnosing Pneumonia in Children: A Randomized Controlled Trial. Chest. 2016 Jul;150(1):131-8. [Medline]
  3. Lovrenski J, Petrović S, Balj-Barbir S, Jokić R, Vilotijević-Dautović G. Stethoscope vs. ultrasound probe – which is more reliable in children with suspected pneumonia? Acta Med Acad. 2016 May;45(1):39-50. [Medline]
  4. Audette LD, Parent MC. BET 3: Bedside lung ultrasound for the diagnosis of pneumonia in children. Emerg Med J. 2016 Aug;33(8):589-92.
  5. Iorio G, Capasso M, De Luca G, Prisco S, Mancusi C, Laganà B, Comune V. Lung ultrasound in the diagnosis of pneumonia in children: proposal for a new diagnostic algorithm. PeerJ. 2015 Nov 10;3:e1374. [Medline]
Avatar photo
Z ultrasonografią jest związany od ponad 20 lat i nie wyobraża sobie bez niej swojej lekarskiej egzystencji. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.