Badanie usg jest skuteczne w diagnostyce zapalenia płuc u dzieci. | Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson

Badanie usg jest skuteczne w diagnostyce zapalenia płuc u dzieci.

Zapalenie płuc u dzieci wciąż jest obarczone wysoką śmiertelnością w wielu rejonach świata, a wczesne rozpoznanie może być trudne ze względu ogromną ilość możliwych czynników etiologicznych i towarzyszące im w różnych grupach wiekowych liczne, często skąpe objawy kliniczne. Ponadto wiele objawów klinicznych nie jest typowych jedynie dla zapalenia płuc, co dodatkowo może opóźniać właściwe rozpoznanie. Obecnie za podstawowe badanie diagnostyczne jest uznawane badanie rtg, obarczone niezadowalającą czułością oraz niosące ze sobą ryzyko działań niepożądanych związanych z promieniowaniem jonizującym.

Pediatrzy od lat szukają bezpiecznych metod diagnostycznych, pozbawionych szkodliwych działań promieniowania jonizującego, umożliwiających wczesne i trafne rozpoznanie zapalenia płuc u dzieci. 16 marca w czasopiśmie Pediatrics  opublikowano metaanalizę potwierdzającą wysoką skuteczność przezklatkowego badania ultrasonograficznego (PUBP) w rozpoznawaniu zapalenia płuc.

Doktor Maria A. Pereda z Johns Hopkins University w Baltimore (Maryland, USA) razem ze współpracownikami dokonała metaanalizy dostępnego piśmiennictwa, oceniającego przydatność przezklatkowego badania ultrasonograficznego w diagnostyce zapalenia płuc u dzieci. 
Autorzy metaanalizy stwierdzili, że czułość badania PUBP wynosi 96% (95% CI: 94%–97%). Oznacza to, że w takim procencie przypadków usg trafnie potwierdza rozpoznanie zapalenia płuc (przyp. red.) Swoistość PUBP wynosi 93% (95% CI: 90%–96%). Oznacza to, że dzięki PUBP można trafnie wykluczyć zapalenie płuc u 93% pacjentów, którzy rzeczywiście nie mają zapalenia płuc (przyp. red.)

Podczas analizy piśmiennictwa autorzy wyselekcjonowali 15 badań oceniających przydatność PUBP w diagnostyce zapalenia płuc u dzieci. Z tej liczby prac do dalszej analizy zakwalifikowano osiem, w których łącznie przebadano 765 dzieci. Sześć badań dotyczyło populacji ogólnopediatrycznej, a dwa badania dotyczyły noworodków.  
Na podstawie zebranego piśmiennictwa stwierdzono, że wysoka czułość i swoistość badania usg dotyczy przede wszystkim badań wykonywanych przez doświadczonych ultrasonografistów. Jednak autorzy metaanalizy podkreślają, że dostępne piśmiennictwo potwierdza również wysoką dokładność diagnostyczną PUBP nawet w rękach mniej doświadczonych osób wykonujących badanie usg.

Pewnym ograniczeniem dokonanej metaanalizy jest niewielka liczba dostępnych badań, choć autorzy podkreślają wysoką jakość zgromadzonych badań i dużą staranność ich autorów w gromadzeniu i analizowaniu swoich wyników. 

Warto zwrócić uwagę, że American Association of Pediatrics (AAP) obecnie zaleca ostrożność w wykonywaniu badania rtg klatki piersiowej u dzieci z podejrzeniem zapalenia płuc ze względu na możliwe działania niepożądane związane z promieniowaniem jonizującym, a także ze względu na fakt, że negatywny wynik badania rtg nie wyklucza rozpoznania zapalenia płuc.
W świetle powyższych faktów autorzy metaanalizy zaznaczają, że PUBP jako metoda bezpieczna, ogólnie dostępna, tania i skuteczna może w wielu sytuacjach klinicznych z powodzeniem zastąpić klasyczne badanie rentgenowskie. Ponadto podkreślają konieczność szkolenia pediatrów w nabywaniu umiejętności samodzielnego wykonywania PUBP, co może przynieść istotne korzyści kliniczne.

Źródło:

Maria A. Pereda, Miguel A. Chavez, Catherine C. Hooper-Miele, Robert H. Gilman, Mark C. Steinhoff, Laura E. Ellington, Margaret Gross, Carrie Price, James M. Tielsch, and William Checkley. Lung Ultrasound for the Diagnosis of Pneumonia in Children: A Meta-analysis. Pediatrics peds.2014-2833; Published online March 16, 2015 (10.1542/peds.2014-2833) [abstract & full text]

Avatar photo
Z ultrasonografią jest związany od ponad 20 lat i nie wyobraża sobie bez niej swojej lekarskiej egzystencji. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.