Najnowsze artykuły z bazy wiedzy

W dobie epidemii SARS-CoV-2 ultrasonografia jest coraz częściej wykorzystywana jako pierwsze badanie obrazowe u pacjentów, którzy zgłaszają trudności z oddychaniem. Powstało wiele opracowań mających na celu pomoc we wstępnej selekcji pacjentów z COVID-19 na podstawie zgłaszanych objawów klinicznych ...

wstęp COVID-19 – zasady postępowania przy badaniach USG – zalecenia PTU (fragment): „W warunkach ambulatoryjnych: badamy tylko osoby z ujemnym wywiadem oraz bezobjawowe, badanie bezwzględnie konieczne, istotne diagnostycznie badania przesiewowe, badania kontrolne w stanach ...

W poniższym artykule przypominamy najważniejsze informacje dotyczące techniki badania usg płuc z uwzględnieniem obrazów, których można spodziewać się u pacjentów z COVID-19. przygotowanie do badania usg Pamietaj o zasadach bezpieczeństwa. Stosuj środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi zaleceniami. ...

Koronawirus SARS-CoV-2, podobnie jak inne wirusy atakujące układ oddechowy, może prowadzić do śródmiąższowego zapalenia płuc. Na podstawie doświadczeń pierwszych krajów zmagających się z epidemią SARS-CoV-2 udało się określić, typowy dla COVID-19 (ang. Coronavirus Disease ...

Serdecznie zapraszamy na pierwszy w Polsce dialog kliniczny na temat roli USG w czasie pandemii COVID19. Webinarium poprowadzą wybitni polscy specjaliści w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz diagnostyki ultrasonograficznej. Data:  6 kwietnia 2020 r. Czas: 18:00–20:00. ...

Kursy online

Praktyczne podejście do ultrasonografii jamy brzusznej: anatomia ultrasonograficzna, technika badania, typowe błędy. ...

Start - Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson

portal wymiany wiedzy o ultrasonografii

dla tych, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków
4 sierpnia 2020
  • Wakacyjne wtorki z ultrasonografią jamy brzusznej - Układ moczowy część I

    4 sierpnia 2020  20:00 - 22:00 | Szkolenie online | WIĘCEJ

18 sierpnia 2020
  • Wakacyjne wtorki z ultrasonografią jamy brzusznej - Układ moczowy część II

    18 sierpnia 2020  20:00 - 22:00 | Szkolenie online | WIĘCEJ

25 sierpnia 2020
  • Wakacyjne wtorki z ultrasonografią jamy brzusznej - Przewód pokarmowy

    25 sierpnia 2020  20:00 - 22:00 | Szkolenie online | WIĘCEJ