wstęp Współcześnie prawie wszystkie aparaty ultrasonograficzne wyposażone są w opcje dopplerowskie. Badanie dopplerowskie pozwala uwidocznić przepływ w naczyniu, wyznaczyć prędkość przepływu krwi oraz ocenić spektrum przepływu. Wykorzystuje się wówczas ilościową analizę przepływu. Jest ...

wprowadzenie W diagnostyce ultrasonograficznej artefaktami określa się fałszywe echa, które nie odpowiadają istniejącym strukturom anatomicznym lub prezentują te struktury w nieprawidłowej lokalizacji. Powszechnie uważa się, że artefakty są skutkiem niedoskonałości aparatów utrasonograficznych, jednak w rzeczywistości wynikają one przede ...

informacje ogólne Treści zawarte w tej części działu „aspekty techniczne” są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które nie wykonywały samodzielnie badań ultrasonograficznych i próbują „oswoić się” z aparatem usg. Oczywiście mamy nadzieję, że również mniej ...