Ocena odruchu źrenicznego, czyli mechanizmu adaptacji oka do zmieniającej się ilości światła padającego na siatkówkę, stanowi ważny element badania neurologicznego i okulistycznego. Niestety w wybranych sytuacjach klinicznych, m.in. u pacjentów ze znacznym obrzękiem powiek po urazie oka, bezpośrednia ...

Nerw wzrokowy jest wypustką centralnego układu nerwowego, którą otacza osłonka zbudowana z tych samych opon, jakie otaczają mózgowie. Dzięki temu każdy wzrost ciśnienia śródczaszkowego powoduje przemieszczenie płynu z przestrzeni podpajęczynówkowej do osłonki nerwu ...