Nerw wzrokowy jest wypustką centralnego układu nerwowego, którą otacza osłonka zbudowana z tych samych opon, jakie otaczają mózgowie. Dzięki temu każdy wzrost ciśnienia śródczaszkowego powoduje przemieszczenie płynu z przestrzeni podpajęczynówkowej do osłonki nerwu ...

Wprowadzenie Waskulopatia prążkowiowo-wzgórzowa (ang. lenticulostriated vasculopathy; LSV) jest sporadycznie obserwowanym w badaniu usg mózgowia objawem związanym z hiperechogenicznym obrazem naczyń wzgórzowo-prążkowiowych i soczewkowo-prążkowiowych. W dosłownym tłumaczeniu nazwa polska powinna brzmieć „waskulopatia soczewkowo-prążkowiowa”. Nie ma jednak polskiego tłumaczenia tej nazwy uznanego za powszechnie obowiązujące. W polskim piśmiennictwie jest ...

Ustawienia aparatu  W badaniu ultrasonograficznym mózgowie u noworodków i niemowląt  można obrazować posługując się głowicami sektorowymi, mikrokonweksowymi, liniowymi oraz konweksowymi. Według standardów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego usg przezciemiączkowe powinno być wykonywane głowicą sektorową i liniową. Obecnie większość aparatów ultrasonograficznych ...

dane kliniczne 4-miesięczna dziewczynka została skierowana przez neurologa dziecięcego na przezciemiączkowe badanie ultrasonograficzne z powodu oczopląsu poziomego. Oczopląs, według rodziców, pojawił się kilka tygodni wcześniej i stopniowo się nasilał. Podczas kwalifikacji do kolejnego szczepienia rodzice zwrócili uwagę ...

dane kliniczne Rodzice zgłosili się na Szpitalny Oddział Ratunkowy z 2-miesięcznym niemowlęciem.  Około 30 minut przed przybyciem do szpitala u dziecka wystąpił incydent drgawkowy. Matka obserwowała trwające 20-30 sekund drgawki prawej kończyny górnej, bez utraty przytomności. Kontakt ...

dane kliniczne Rodzice zgłosili się z 2-tygodniowym noworodkiem płci męskiej na kontrolne badanie usg mózgowia. Powodem skierowania na badanie usg była przedłużająca się żółtaczka. Chłopiec urodził się w stanie ogólnym dobrym (10 punktów wskali Apgar), ...