Polip pęcherzyka żółciowego w badaniu usg - i co dalej? | Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson

Polip pęcherzyka żółciowego w badaniu usg – i co dalej?

Polip pęcherzyka żółciowego w badaniu usg - i co dalej? | Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson

Poniżej prezentujemy aktualne wytyczne dotyczące postępowania z pacjentami, u których w badaniu usg stwierdzono obecność polipa pęcherzyka żółciowego. Aktualne wytyczne uwzględniają wymiary polipów oraz kryteria kliniczne ryzyka raka pęcherzyka żółciowego.

Opracowano na podstawie: Foley KG, Lahaye MJ, Thoeni RF I wsp. Management and followup of gallbladder polyps: updated joint guidelines between the ESGAR, EAES, EFISDS and ESGE. European Radiology (2022) 32:3358–3368. 

 1. Badanie usg powinno być podstawowym badaniem obrazowym w diagnostyce polipów pęcherzyka żółciowego. Obecnie nie zaleca się rutynowego stosowania innych metod obrazowych w diagnostyce polipów pęcherzyka żółciowego, jednakże określenie przydatności tych metod wymaga przeprowadzenia dalszych badań. Badania usg z zastosowaniem ultrasonograficznego środka kontrastowego oraz endoskopowe badania usg w ośrodkach dysponujących odpowiednim doświadczeniem mogą być przydatne w podejmowaniu decyzji w niejednoznacznych, trudnych przypadkach. Wysoka siła rekomendacji. Niska – umiarkowana jakość dowodów naukowych.
 2. Cholecystektomia jest zalecana u pacjentów z polipem pęcherzyka żółciowego o wymiarach 10mm lub więcej, pod warunkiem, że pacjent może być operowany (brak przeciwwskazań do zabiegu) i pacjent akceptuje zabieg. Określenie indywidualnego ryzyka zachorowania na raka pęcherzyk żółciowego może wymagać pogłębionej, wielospecjalistycznej oceny. Wysoka siła rekomendacji. Niska jakość dowodów naukowych.
 3. Cholecystektomia jest sugerowana u pacjentów z polipem pęcherzyka żółciowego i objawami, które mogą wynikać z chorób pęcherzyka żółciowego, jeżeli nie stwierdzono innych przyczyn dolegliwości oraz jeżeli pacjent może być operowany (brak przeciwwskazań do zabiegu) i pacjent akceptuje zabieg. Pacjent powinien być poinformowany o korzyściach wynikających z cholecystektomii oraz o ryzyku związanym z utrzymywaniem się objawów.Wysoka siła rekomendacji. Niska jakość dowodów naukowych.
 4. Cholecystektomia jest zalecana u pacjentów z polipem pęcherzyka żółciowego o wymiarze 6-9 mm oraz z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka raka pęcherzyka żółciowego oraz pacjent może być operowany (brak przeciwwskazań do zabiegu) i pacjent akceptuje zbieg. Do czynników ryzyka raka pęcherzyka żółciowego zalicza się: wiek powyżej 60 roku życia, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC ang. primary sclerosing, cholangitis), pochodzenie azjatyckie, polip o szerokiej podstawie (włącznie z pogrubieniem ściany powyżej 4 mm). Wysoka siła rekomendacji. Niska – umiarkowana jakość dowodów naukowych.
 5. Jeśli u pacjenta nie stwierdzono czynników ryzyka raka pęcherzyka żółciowego, a polip pęcherzyka żółciowego ma wymiar 6–9 mm lub stwierdzono przynajmniej jeden z czynników ryzyka raka pęcherzyka żółciowego i wymiar polipa pęcherzyka żółciowego wynosi 5 mm lub mniej, zaleca się kontrolne badanie ultrasonograficzne po 6 miesiącach, 1 roku i 2 latach. Kontrolne badania usg powinny zostać zaprzestane po 2 latach w przypadku braku zwiększania się wymiarów polipa pęcherzyka żółciowego. Umiarkowana siła rekomendacji. Umiarkowana jakość dowodów naukowych.
 1. Jeżeli u pacjenta nie stwierdzono czynników ryzyka raka pęcherzyka żółciowego i wymiar polipa pęcherzyka żółciowego wynosi 5 mm lub mniej, kontrolne badania usg nie są wymagane. Wysoka siła rekomendacji. Umiarkowana jakość dowodów naukowych.
 2. Jeżeli w kontrolnym badaniu usg średnica polipa zwiększy się do 10 mm, wówczas zalecana się cholecystektomię. Jeżeli w kontrolnym badaniu usg wymiar polipa pęcherzyka żółciowego zwiększy się o 2 mm lub więcej w ciągu 2-letniego okresu obserwacji, wówczas aktualny wymiar polipa pęcherzyka żółciowego powinien być analizowany w kontekście czynników ryzyka raka pęcherzyka żółciowego. Pogłębiona, wielospecjalistyczna ocena może być konieczna w celu podjęcia decyzji dotyczącej kontynuacji monitorowania polipa lub cholecystostomii. Umiarkowana siła rekomendacji. Umiarkowana jakość dowodów naukowych.
 3. Jeśli w trakcie kontrolnych badań usg polip pęcherzyka żółciowego nie zostanie uwidoczniony, wówczas monitorowanie może zostać zakończone. Wysoka siła rekomendacji. Umiarkowana jakość dowodów naukowych.

USG jamy brzusznej Uwypuklenie ściany pęcherzyka do jego światła

 

Piśmiennictwo

 1. Pedersen MR, Dam C, Rafaelsen SR. Ultrasound follow-up for gallbladder polyps less than 6 mm may not be necessary. Dan Med J. 2012 Oct;59(10):A4503. [Medline]
 2. Wong KT. Gallbladder Cholesterol Polyp. W: Ahuja AT. Diagnostic Imaging Ultrasound. Amirsys  Wyd. I. 2007.
 3. Åke Andrén-Sandberg. Diagnosis and Management of Gallbladder Polyps. N Am J Med Sci. 2012 May; 4(5): 203–211. [Full text]
 4. Matos AS, Baptista HN, Pinheiro C, Martinho F. Gallbladder polyps: how should they be treated and when? Rev Assoc Med Bras. 2010 May-Jun;56(3):318-21. [Full text]
 5. Trivedi V, Gumaste VV, Liu S, Baum J. Gallbladder cancer: adenoma-carcinoma or dysplasia-carcinoma sequence? Gastroenterol Hepatol (N Y). 2008 Oct;4(10):735-7.[Medline] [Full text]
 6. Wistuba II, Miquel JF, Gazdar AF, Albores-Saavedra J. Gallbladder adenomas have molecular abnormalities different from those present in gallbladder carcinomas. Hum Pathol. 1999 Jan;30(1):21-5.[Medline]
 7. Chattopadhyay D1, Lochan R, Balupuri S, Gopinath BR, Wynne KS. Outcome of gall bladder polypoidal lesions detected by transabdominal ultrasound scanning: a nine year experience. World J Gastroenterol. 2005 Apr 14;11(14):2171-3. [Fulltext]
 8. Terzi C, Sökmen S, Seçkin S, Albayrak L, Uğurlu MSurgery. Polypoid lesions of the gallbladder: report of 100 cases with special reference to operative indications.2000 Jun;127(6):622-7. [Medline] [Fulltext]
 9. Koga A, Watanabe K, Fukuyama T, Takiguchi S, Nakayama F. Arch Surg. Diagnosis and operative indications for polypoid lesions of the gallbladder.1988 Jan;123(1):26-9. [Medline] [Fulltext]
 10. Zielinski MD, Atwell TD, Davis PW, Kendrick ML, Que FG. Comparison of surgically resected polypoid lesions of the gallbladder to their pre-operative ultrasound characteristics. J Gastrointest Surg. 2009 Jan;13(1):19-25.. [Medline] [Fulltext]
 11. Wiles R, Varadpande M, Muly S, Webb J. Growth rate and malignant potential of small gallbladder polyps–systematic review of evidence. Surgeon. 2014 Aug;12(4):221-6.[Medline] [Fulltext]
 12. Lee KF, Wong J, Li JC, Lai PB. Polypoid lesions of the gallbladder. Am J Surg. 2004 Aug;188(2):186-90. [Medline] {Fulltext]
 13. Myers RP1, Shaffer EA, Beck PL. Gallbladder polyps: epidemiology, natural history and management. Can J Gastroenterol. 2002 Mar;16(3):187-94. [Medline]
 14. Tublin ME1. Question and answer. Sonographic follow-up of patients with gallbladder polyps. AJR Am J Roentgenol. 2001 Aug;177(2):467.[Medline] [Fulltext]
 15. Corwin MT1, Siewert B, Sheiman RG, Kane RA. Incidentally detected gallbladder polyps: is follow-up necessary?–Long-term clinical and US analysis of 346 patients. Radiology. 2011 Jan;258(1):277-82. doi: 10.1148/radiol.10100273. Epub 2010 Aug 9.  [Medline] [Fulltext]
 16. Ito H, Hann LE, D’Angelica M, Allen P, Fong Y, Dematteo RP, Klimstra DS, Blumgart LH, Jarnagin WR. Polypoid lesions of the gallbladder: diagnosis and followup. J Am Coll Surg. 2009 Apr;208(4):570-5. [Medline] [Fulltext]
Dr n. med. Mateusz Kosiak, specjalista medycyny rodzinnej
Z ultrasonografią związany od około 15 lat. Wykonywanie badań usg traktuje jako odkrywanie tajemnicy, którą skrywa w sobie pacjent. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.