"Cztery Żywioły Ultrasonograficzne" - wakacyjny internetowy kurs USG z eduson.pl (12 punktów PTU) - Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson

Polipy pęcherzyka żółciowego

Polip pęcherzyka żółciowego stwierdzany jest w około 5% badań ultrasonograficznych jamy brzusznej [1].

Najczęściej obecność polipów stwierdzana jest przypadkowo, przy okazji badania ultrasonograficznego wykonywanego z innych przyczyn.

Polipy pęcherzyka stosunkowo rzadko dają objawy kliniczne. Część objawów:

 • bóle brzucha w okolicy podżebrowej,
 • nudności,
 • wymioty,

tłumaczy się uwolnionym z polipa cholesterolem, który blokuje drożność przewodu pęcherzykowego [2,3].

Polipy to najczęściej zmiany łagodne.

90% to polipy cholesterolowe (pseudoguzy).

Zdecydowanie rzadziej występują polipy zapalne, guzy nabłonkowe (adenoma) bądź guzy mezenchymalne, takie jak włókniak, tłuszczak oraz naczyniak.

Polipy o charakterze złośliwym stanowią (adenocarcinoma) występują rzadko. W Stanach Zjednoczonych rocznie odnotowuje się 1-2,5  przypadków raka pęcherzyka żółciowego na 100 000 osób [1].

Czułość i swoistość  badania ultrasonograficznego w diagnostyce polipów pęcherzyka żółciowego wynosi odpowiednio 91% i 94% [4].

W badanu ultrasonograficznym polip pęcherzyka żółciowego jest zmianą:

 • litą,
 • hiperechogeniczną,
 • przytwierdzoną do ściany pęcherzyka żółciowego.

Polipy pęcherzyka żółciowego mogą być:

 • pojedyncze
 • mnogie [2,3,5].

Cień akustyczny za hiperechogeniczną zmianą w pęcherzyku najczęściej wskazuje na złóg, ale bywa także widoczny za niektórymi polipami pęcherzyka żółciowego [2].

Problematyczne może być rozróżnienie polipa od złogu:

 • Według Corwina u 24 spośród 42 (52%) osób z rozpoznanym ultrasonograficznie polipem pęcherzyka żółciowego, u których wykonano cholecystektomię, nie stwierdzono polipów lecz złogi [6].
 • W badaniach Chattopadhyay i wsp., u 12 spośród 23 osób z rozpoznanym ultrasonograficznie polipem pęcherzyka żółciowego po cholecystektomii stwierdzono tylko złogi [7].

Polipy pęcherzyka żółciowego nie przemieszczają się przy zmianie pozycji ciała [2,3]. Jednak warto pamiętać, że dla niektórych złogów zmiana pozycji z pleców na bok może być niewystarczająca, aby uwidocznić ich ruch (przydatna może być zmiana pozycji pacjenta z leżącej na stojącą).

Polipy pęcherzyka żółciowego.

Polipy pęcherzyka żółciowego.

Dwa polipy pęcherzyka żółciowego.

Badanie ultrasonograficzne nie pozwala na różnicowanie pomiędzy polipami łagodnymi a złośliwymi [2,3].

Jednak warto zwrócić uwagę na cechy, które mogą świadczyć o złośliwym charakterze zmiany:

 • średnica polipów ≥10mm (średnica polipa determinuje dalsze postępowanie z pacjentem – patrz: Polip pęcherzyka żółciowego w badaniu usg – i co dalej?)
 • zwiększające się wymiary polipa w kontrolnych badaniach obrazowych
 • polip o szerokiej podstawie
 • wiek pacjenta ≥50 lat (ryzyko raka pęcherzyka żółciowego zwiększa się z wiekiem). Należy rozważyć cholecystektomię u osób >60 roku życia z polipami pęcherzyka żółciowego.
 • współwystępująca kamica pęcherzyka żółciowego
 • nieprawidłowy obraz ultrasonograficzny ściany pęcherzyka żółciowego [4]

Podczas badania należy dokładnie ocenić ścianę pęcherzyka żółciowego oraz miąższ wątroby przylegający do pęcherzyka w celu wykluczenia cech procesu rozrostowego w ścianie pęcherzyka oraz cech naciekania wątroby.

Większość łagodnych polipów to zmiany nie wykazujące przepływów naczyniowych w opcjach dopplerowskich (w większych polipach łatwiej uwidocznić ich unaczynienie). Według Wong prędkość przepływu >20cm/s w naczyniach polipa może świadczyć o złośliwości zmiany [5].

polipy pęcherzyka żółciowego  polipy pęcherzyka żółciowego

sprawdź swoją wiedzę:

Piśmiennictwo

 1. Pedersen MR, Dam C, Rafaelsen SR. Ultrasound follow-up for gallbladder polyps less than 6 mm may not be necessary. Dan Med J. 2012 Oct;59(10):A4503. [Medline] [Full text]
 2. Matos AS, Baptista HN, Pinheiro C, Martinho F. Gallbladder polyps: how should they be treated and when? Rev Assoc Med Bras. 2010 May-Jun;56(3):318-21. [Medline]
 3. Åke Andrén-Sandberg. Diagnosis and Management of Gallbladder Polyps. N Am J Med Sci. 2012 May; 4(5): 203–211.[Medline]
 4. Yang HL, Sun YG, Wang Z. Polypoid lesions of the gallbladder: diagnosis and indications for surgery. Br J Surg. 1992 Mar;79(3):227-9. [Medline]
 5. Wong KT. Gallbladder Cholesterol Polyp. W: Ahuja AT. Diagnostic Imaging Ultrasound. Amirsys  Wyd. I. 2007
 6. Corwin MT, Siewert B, Sheiman RG, Kane RA. Incidentally detected gallbladder polyps: is follow-up necessary?–Long-term clinical and US analysis of 346 patients. Radiology. 2011 Jan;258(1):277-82. doi: 10.1148/radiol.10100273. Epub 2010 Aug 9 [Medline] [Full text]
 7. Chattopadhyay D, Lochan R, Balupuri S, Gopinath BR, Wynne KS. Outcome of gall bladder polypoidal lesions detected by transabdominal ultrasound scanning: a nine year experience. World J Gastroenterol. 2005 Apr 14;11(14):2171-3.[Medline]
Mateusz Kosiak
Z ultrasonografią związany od około 15 lat. Wykonywanie badań usg traktuje jako odkrywanie tajemnicy, którą skrywa w sobie pacjent. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.