Jak przygotować pacjenta przyjmującego leki przeciwzakrzepowe do BACC tarczycy? | Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson

Jak przygotować pacjenta przyjmującego leki przeciwzakrzepowe do BACC tarczycy?

Czy przyjmowanie przez pacjenta acenokumarolu lub wafaryny jest bezwzględnym przeciwskazaniem do BACC tarczycy?

Autorzy Polskich Rekomendacji Leczenia i Diagnostyki Raka Tarczycy, po zasięgnięciu konsultacji u specjalistów z tego zakresu, uznali, że stosowanie acenokumarolu i warfaryny nie stanowi bezwzględnego przeciwwskazania do BACC, szczególnie, jeżeli stosuje się igłę o średnicy 0,4 mm przy INR w zakresie 2,5–3. Można także rozważyć przejście na heparynę drobnocząsteczkową.

 

Ile godzin przerwy musi być zachowane pomiędzy przyjęciem heparyny drobnocząsteczkowej a BACC tarczycy?

Heparyna drobnocząsteczkowa – konieczne jest zachowanie przerwy 8 godzin.

 

Ile godzin przerwy musi być zachowane pomiędzy przyjęciem dabigatranu (Pradaxa) a planowaną BACC tarczycy?

Dabigatran (Pradaxa) – konieczne zachowanie przerwy 12 godzin.

 

Ile godzin przerwy musi być zachowane pomiędzy przyjęciem rivaroxabanu (Xarelto) a planowaną BACC tarczycy?

Rivaroxaban (Xarelto) – konieczne zachowanie przerwy 24 godziny.

 

 Czy należy przejść na heparynę drobnocząsteczkową, jeżeli pacjent przyjmuje klopidogrel ze wskazań kardiologicznych?

Jeżeli ze względów kardiologicznych przeciwskazane jest odstawieniu klopidogrelu, to w razie bezwzględnych wskazań dopuszcza się biopsję tarczycy u chorego stosującego klopidogrel. Przejście na heparynę drobnocząsteczkową nie jest uzasadnione ze względu na odmienny mechanizm działania leków.

 

Czy należy odstawić kwas acetylosalicylowy przez przed planowaną BACC?

Leki dozwolone przed BACC tarczycy to: kwas acetylosalicylowy w dawkach do 0,3 g, niesteroidowe leki przeciwzapalne.

 

Przygotowanie pacjenta przyjmującego leki przeciwzakrzepowe do BACC tarczycy.  

Przygotowanie pacjenta przyjmującego leki przeciwzakrzepowe do BACC tarczycy. Pobierz.

Opracowano na podstawie: Diagnostyka i leczenie raka tarczycy. Aktualizacja Rekomendacji Polskich Towarzystw Naukowych z inicjatywy Polskiej Grupy Nowotworów Endokrynnych.pdf.

Dr n. med. Mateusz Kosiak, specjalista medycyny rodzinnej
Z ultrasonografią związany od około 15 lat. Wykonywanie badań usg traktuje jako odkrywanie tajemnicy, którą skrywa w sobie pacjent. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.