Jak często należy wykonywać usg tarczycy u dzieci z chorobą autoimmunizacyjną tarczycy? | Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson

Jak często należy wykonywać usg tarczycy u dzieci z chorobą autoimmunizacyjną tarczycy?

Jak często należy wykonywać usg tarczycy u dzieci z chorobą autoimmunizacyjną tarczycy?

Choroba autoimmunizacyjna tarczycy należy do grupy czynników wysokiego ryzyka rozwoju zróżnicowanego raka tarczycy. Przesiewowe badania usg tarczycy u dzieci z chorobą autoimmunizacyjną tarczycy powinno być wykonywane co najmniej raz na 12 miesięcy.

Jakie są pozostałe czynniki ryzyka rozwoju raka tarczycy u dzieci?

Oprócz choroby autoimmunizacyjnej tarczycy, do czynników wysokiego ryzyka rozwoju zróżnicowanego raka tarczycy u dzieci i należą:

1.  Ekspozycja na promieniowanie jonizujące. Szczyt zachorowania 15-25 lat po ekspozycji. W tej grupie pacjentów przesiewowe usg tarczycy powinno być wykonywane co najmniej raz na 12 miesięcy.

2.  Zespoły genetyczne:

  • rodzinna polipowatość gruczolakowata,
  • kompleks Carneya,
  • zespół DICER1,
  • choroba Cowdena,
  • zespół Wernera,
  • zespół Beckwitha-Wiedemanna,
  • zespół rodzinnego występowania przyzwojaków,
  • zespół Li-Fraumeni,
  • zespół McCune-Albrighta,
  • zespół Peutz-Jegersa.

W tej grupie pacjentów zaleca się kierowanie pacjentów do ośrodków referencyjnych celem monitorowania i poradnictwa genetycznego.

Opracowano na podstawie: Polskie rekomendacje diagnostyki i leczenia zróżnicowanego raka tarczycy u dzieci.pdf

Dr n. med. Mateusz Kosiak, specjalista medycyny rodzinnej
Z ultrasonografią związany od około 15 lat. Wykonywanie badań usg traktuje jako odkrywanie tajemnicy, którą skrywa w sobie pacjent. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.