artefakt bawolego oka

Artefakt bawolego oka

Artefakt możliwy do uwidocznienia w badaniu elastograficznym (elastografii uciskowej). Powstaja wewnątrz zmian płynowych i może być wykorzystywany do potwierdzenia obecność obszarów (zmian) płynowych, zwłaszcza tych z gęstą zawartością, trudych do wyodrębnienia w trybie B-mode. W zmianie płynowej w opcji elastograficznej widoczna jest kodowana w kolorach odpowiadających miękkich struktrom część środkowa ze zmieniającymi się w kierunku obwodowym barwom kodującym coraz bardziej spoiste struktury. W niektórych systemach i opcjach elastografii uciskowej odpowiednikiem artefaktu bawolego oka jest artefakt tęczy.

artefakt bawolego oka artefakt bawolego oka

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.