swoistość testu diagnostycznego

Swoistość testu diagnostycznego opisuje zdolność testu do wykrywania osobników bez danej cechy (np. rzeczywiście zdrowych). Swoistość testu 100% oznacza, że wszystkie osoby bez danej cechy (np. rzeczywiście zdrowe) zostaną rozpoznane.

swoistość testu diagnostycznego = wyniki prawdziwie ujemne / (wyniki prawdziwie ujemne + wyniki fałszywie dodatnie)

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.