wartość predykcyjna dodatnia

Wartość predykcyjna dodatnia testu diagnostycznego opisuje prawdopodobieństwo, że osobnik otrzymujący pozytywny wynik testu, rzeczywiście ma daną cechę (np. jest rzeczywiście chory).

wartość predykcyjna dodatnia testu diagnostycznego = wyniki prawdziwie dodatnie / (wyniki prawdziwie dodatnie + wyniki fałszywie dodatnie)

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.