wskaźnik pulsacji PI

wskaźnik pulsacji PI

PI, ang.: pulsatility index, wskaźnik Goslinga. Iloraz różnicy prędkości skurczowej i rozkurczowej, podzielonej przez wartość prędkości średniej. PI odzwierciedla pole pod krzywą przepływu, przez co jest uważany za lepszy wyznacznik zaburzeń przepływu, niż wskaźnik oporu RI.

PI=(Vmax-Vmin)/Vśred

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.