rozdzielczość poprzeczna

Rozdzielczość poprzeczna

Możliwość rozróżnienia dwóch punktów znajdujących się obok siebie, czyli położonych na prostej prostopadłej do kierunku rozchodzenia się wiązki. Rozdzielczość poprzeczna, zwana też boczną, zależy od szerokości stożka, w jaki jest emitowana wiązka ultradźwięków i gęstości linii na ekranie monitora. Jako, że wiązka ultradźwięków rozchodzi się w kształcie zbliżonym do stożka (jak światło emitowane przez latarkę), możliwość rozróżnienia dwóch położonych obok siebie punktów zależy od właściwego ogniskowania tejże wiązki. Odpowiednie ogniskowanie ultradźwięków powoduje, że położone na tej samej głębokości punkty, będą „nadźwiękowione” przez dwie oddzielne wiązki i zobrazowane na ekranie jako oddzielne punkty. Optymalnie ogniskowanie fali ultradźwiękowej powinno być ustawione na głębokości odpowiadającej ocenianym podczas badania strukturom (lub nieco poniżej).

Rozdzielczość poprzeczna

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.