rozdzielczość elewacyjna

Rozdzielczość elewacyjna

Zależy od grubości warstwy tworzącej obraz. Rozdzielczość elewacyjna jest najczęściej gorsza od rozdzielczośći osiowej i poprzecznej. Podobnie jak rozdzielczość poprzeczna zależy od ogniskowania. Poza strefą ogniskowania wiązka ultradźwięków ma grubość zbliżoną do szerokości głowicy, a echa z wiązki ultradźwięków są sumowane w zakresie jej grubości tworząc „trzeci wymiar” echogeniczności .

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.