rozdzielczość osiowa

Rozdzielczość osiowa

Rozdzielczość wzdłuż kierunku rozchodzenia się wiązki ultradźwięków. Zależy głównie od częstotliwości głowicy. Im wyższa częstotliwość tym lepsza rozdzielczość osiowa. Krótsze fale mają lepszą zdolność rozróżniania dwóch położonych obok siebie punktów. Ponieważ długość fali jest odwrotnie proporcjonalna do jej częstotliwości, rozdzielczość osiowa jest tym lepsza im wyższa jest częstotliwość.

Rozdzielczość osiowa - wzdłuż kierunku rozchodzenia się wiązki ultradźwięków.

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.