Harbina wskaźnik

Harbina wskaźnik

Stosunek wymiaru poprzecznego płata ogoniatego (C) do wymiary poprzecznego prawego płata wątroby (RL); ang. caudate-right lobe ratio (C/RL) . Wykorzystywany w diagnostyce marskości wątroby i zespołu Budda-Chiariego. W obu tych jednostkach chorobowych dochodzi do powiększenia płata ogoniastego. W warunkach prawidłowych wymiar poprzeczny płata ogoniastego stanowi mniej niż 2/3 wymiaru poprzecznego prawego płata wątroby. Interpretacja wyniku:

  • C/RL < 0,6 – norma (nie wyklucza marskości wątroby)
  • C/RL 0,6-0,65 – wartość graniczna
  • C/RL >0,65 – 96% prawdopodobieństwo marskości
  • C/RL >0,73 – 99% prawdopodobieństwo marskości
Pomiar wskaźnika Harbina. Pomiary wykonuje się w przekroju poprzecznym wątroby na wysokości podziału pnia żyły wrotnej. Wymiar poprzeczny płata prawego wykonuje się do wysokości prawej granicy przekroju poprzecznego żyły wrotnej (line 1) i od tego samego miejsca rozpoczyna się pomiar wymiaru poprzecznego płata ogoniastego (między line 1 a 2). R - wymiar poprzeczny prawego płata. C - wymiar poprzeczny lewego płata.
Pomiar wskaźnika Harbina. Pomiary wykonuje się w przekroju poprzecznym wątroby na wysokości podziału pnia żyły wrotnej. Wymiar poprzeczny płata prawego wykonuje się do wysokości prawej granicy przekroju poprzecznego żyły wrotnej (line 1) i od tego samego miejsca rozpoczyna się pomiar wymiaru poprzecznego płata ogoniastego (między line 1 a 2). R – wymiar poprzeczny prawego płata. C – wymiar poprzeczny lewego płata.

Case courtesy of Dr Frank Gaillard, Radiopaedia.org. From the case rID: 8072

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.