czułość testu diagnostycznego

Czułość testu diagnostycznego opisuje zdolność testu do wykrywania osobników z daną cechą (np. rzeczywiście chorych). Czułość testu 100% oznacza, że wszystkie osoby z daną cechą (np. rzeczywiście chore) zostaną rozpoznane.

czułość testu diagnostycznego = wyniki prawdziwie dodatnie / (wyniki prawdziwie dodatnie + wyniki fałszywie ujemne)

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.