wskaźnik oporu RI

wskaźnik oporu RI

RI, ang.: resistance index, wskaźnik Leandre Pourcelota. Iloraz różnicy prędkości skurczowej i rozkurczowej, podzielony przez wartość prędkości skurczowej. RI jest niezależny od kąta insonacji. Odzwierciedla opór badanego naczynia.

RI=(Vmax-Vmin)/Vmax

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.