impedancja akustyczna

Impedancja akustyczna

Iloczyn prędkości rozchodzenia się dźwięku (υ) i gęstości ośrodka (ρ):
Z = ρ * υ
Impedancja akustyczna jest miarą oporu, jaki stawia ośrodek, rozchodzącej się w nim fali dźwiękowej. Siła odbicia ultradźwięków zależy od różnicy impedancji akustycznej między obrazowanymi tkankami. Im wyższa jest różnica impedancji akustycznej między dwoma ośrodkami, tym większa jest siła odbicia fali na granicy tych dwóch ośrodków. Większość tkanek miękkich ma zbliżoną impedancję akustyczną. Powietrze ma bardzo niską impedancję akustyczną (niska prędkość dźwięku i mała gęstość ośrodka), natomiast kość cechuje wysoka wartość impedancji akustycznej. Dlatego na granicy dwóch ośrodków: tkanka miękka / kość (lub powietrze) dochodzi do prawie całkowitego odbicia wysłanej fali dźwiękowej.

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.