zespół śródmiąższowy

zespół śródmiąższowy (linie B7) to liczne, położone obok siebie artefakty linii B, między którymi odległość jest nie mniejsza niż 7mm. Uważa się, że za powstawanie obrazu zespołu śródmiąższowego odpowiada gromadzenie się wolnego płynu w przegrodach międzypłacikowych i międzypęcherzykowych płuc. Średnia odległość dzieląca przegrody międzypłacikowe w płucach człowieka wynosi około 7mm, stąd występujące dość powszechnie określenie zespołu śródmiąszowego mianem linii B7. Niektórzy autorzy podważają hipoetezę dotyczącą pochodzenia artefaktów linii B7 z obrzęku przegródmiędzypłacikowych, podkreślając możliwość istnienia bardziej złożonego procesu ich powstawania.

zespół śródmiąższowy (linie B7)zespół śródmiąższowy (linie B7)

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.