artefakt migotania

Artefakt migotania, inaczej artefakt kolorowego doplera, artefakt świetlika (ang. twinkling artifact) to możliwe do uwidocznienia w opcji kolorowego dopplera chaotyczne, naprzeminne zmiany kolorów (niebieskiego i czerwonego) występująca za strukturami silnie odbijającymi fale ultradźwiękowe (złogi, zwapnienia, gaz). Artefakt ten jest wykorzystywany do potwierdzenia obecności drobnych zwapnień i złogów (np. w nerkach). Aby wywołać artefakt migotania należy zastosować odpowiedni dobór ustawień obrazowania dopplerowskiego: wysokie wartości PRF, submaksymalne wartości wzmocnienia obrazu dopplerowskiego, małą wielkość bramki dopplerowskiej. Więcej o artefakcie migotania: Jak wykorzystać artefakt migotania?

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.