zespół śródmiąższowo-pęcherzykowy

zespół śródmiąższowo-pęcherzykowy

zespół śródmiąższowo-pęcherzykowy (linie B3) to liczne, ułożone w odległości mniejszej niż 3mm lub zlewające się ze sobą artefakty linii B. Uważa się, że za obraz ten odpowiada obecność płynu w pęcherzykach płucnych i przestrzeniach międzypęcherzykowych (średnia odległość między pęcherzykami płucnymi w płucach nie przekracza 3mm).  Zlewające się ze sobą artefakty linii B mogą tworzyć obraz tzw. białego płuca.

zespół śródmiąższowo-pęcherzykowy (linie B3)zespół śródmiąższowo-pęcherzykowy (linie B3)

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.