przepuklina Spiegla

przepuklina Spiegla

  • przepuklina nabyta
  • bardzo rzadko wrodzona
  • powstaje w wyniku przerwania ciągłości rozcięgna mięśnia poprzecznego brzucha i mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha
  • około 2% wszystkich przepuklin
  • ulega uwięźnięciu w około 17% przypadków
  • może zawierać: tłuszcz przedotrzewnowy, sieć większą, jelito cienkie, jelito grube

Lokalizacja

  • w kresie półksiężycowatej (pomiędzy mięśniem prostym brzucha, a mięśniami grupy bocznej brzucha)
  • powyżej naczyń nabrzusznych dolnych

Przebieg

  • od „tyłu” do „przodu”

Przeczytaj więcej o ultrasonografii przepuklin

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.