dokładność testu diagnostycznego

Dokładność testu diagnostycznego opisuje prawdopodobieństwo prawidłowej diagnozy (na ile osobnik z dodatnim lub ujemnym wynikiem testu może być pewien diagnozy).

dokładność testu diagnostycznego = (wyniki prawdziwie dodatnie + wyniki prawdziwie ujemne) / n

Avatar photo
Twórcy portalu internetowej wymiany wiedzy o ultrasonografii dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków.