Choroba Castlemana ślinianki przyusznej | Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson

Choroba Castlemana ślinianki przyusznej

Co to jest choroba Castlemana?

Choroba Castlemana jest łagodną hiperplazją układu limfatycznego najczęściej lokalizującą się w węzłach chłonnych. Choroba Castlemana może mieć postać zlokalizowaną (jednoogniskową), jeśli dotyczy jednego węzła chłonnego, bądź jednej grupy węzłowej lub uogólnioną (wieloogniskową). Postać jednoogniskowa nazywana jest też guzem Castlemana. Najczęściej lokalizuje się on w śródpiersiu (60%), rzadziej w obrębie głowy i szyi (10-15%). Lokalizacja guza Castlemana w śliniance przyusznej jest rzadka – opisanych zostało około 30 przypadków. Ostateczne rozpoznanie ustala się na podstawie badania histopatologicznego. W piśmiennictwie chorobę Castlemana można spotkać także pod nazwami:

  • olbrzymi przerost węzłów chłonnych (ang. giant lymph node hyperplasia),
  • naczyniowo-grudkowy przerost węzłów chłonnych
  • łagodny chłoniak olbrzymi (ang. benign giant lymphoma),
  • hamartoma węzłów chłonnych (ang. angiomatous lymph node hamartoma)

Tak zróżnicowane nazewnictwo wynika z faktu, że przyczyna choroby Catlemana nie została dokładnie poznana. Wśród czynników etiologicznych wymienia się infekcje wirusowe (EBV, HIV, HHV-8) oraz interakcje między interleukiną 6 a TNF alfa (ang. tumor necrosis factor).

Obraz ultrasonograficzny

Poniżej przedstawiono obraz ultrasonograficzny guza Castlemana prawej ślinianki przyusznej u 12-letniego chłopca.

Chłopiec zgłosił się do lekarza z powodu bezbolesnego guzka wyczuwalnego od kilku tygodni na prawym policzku, bez jakichkolwiek objawów ogólnych. W prezentowanym przypadku, w postaci zlokalizowanej choroby Castelmana, jedynym objawem choroby może być wyczuwalny palpacyjnie guz. W postaci uogólnionej zgłaszanymi objawami są: gorączka, utrata masy ciała, a w badaniu przedmiotowym stwierdza się splenomegalię.

Film 1. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Obraz usg guza wyczuwalnego palpacyjnie w okolicy prawej ślinianki przyusznej. Zmiana lita z obszarami płynowymi, dobrze ograniczona, niejednorodna. 

Film 2. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Obraz usg guza wyczuwalnego palpacyjnie w okolicy prawej ślinianki przyusznej. Zmiana lita z obszarami płynowymi, dobrze ograniczona, niejednorodna .

Film 3. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Obraz usg guza wyczuwalnego palpacyjnie w okolicy prawej ślinianki przyusznej. Zmiana położona jest w śliniance przyusznej. Widoczny jest węzeł chłonny w dolnej części ślinianki przyusznej.

Film 4. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Obraz usg guza wyczuwalnego palpacyjnie w okolicy prawej ślinianki przyusznej.

Film 5. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Włączona opcja kolorowego dopplera. Preset: superficial

Film 6. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Włączona opcja kolorowego dopplera. Preset: superficial.

Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Pomiar zmiany guza Castlemana prawej ślinianki przyusznej u 12-letniego chłopca.

Zdjęcie 1. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Pomiar zmiany. 

Zdjęcie 2. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Pomiar zmiany guza Castlemana prawej ślinianki przyusznej u 12-letniego chłopca.

Zdjęcie 2. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Pomiar zmiany. 

Obraz usg choroby Castlemana ślinianki przyusznej nie jest charakterystyczny. W 1995 roku Ahuja i wsp. opisali nieostro ograniczoną zmianę, częściowo płynową, z widocznymi licznymi węzłami chłonnymi wewnątrzśliniankowymi i szyjnymi. Mahmood i wsp. zwrócili uwagę na obfite unaczynienie guza w opcji kolorowego dopplera, z dominującym wzorcem obwodowym i z naczyniem położonym centralnie z niskooporowym spektrum przepływu. Zmiana opisywana przez Mahmmod i wsp. była bardziej jednorodna i hipoechogeniczna niż opisywana przez Ahuja i wsp.

Ultrasonograficzna diagnostyka różnicowa

Prawidłowe węzły chłonne są często widoczne w śliniankach przyusznych.

Bezbolesny guz ślinianki przyusznej należy różnicować ze zmianami:

  • łagodnymi (guz Warthina, guz mieszany),
  • złośliwymi (rak, chłoniak nieziarniczy, przerzuty do węzłów chłonnych wewnątrzśliniankowych).

Należy zwrócić uwagę, że we wczesnej fazie białaczki i chłoniaka unaczynienie węzłów może nie różnić się od prawidłowego, odwnękowego wzorca unaczynienia.

Bolesny guz ślinianki przyusznej należy różnicować z:

PHILIPS LUMIFY w portalu eduson.pl

Zobacz pozostałe obrazy ultrasonograficzne zarejestrowane głowicami PHILIPS LUMIFY:

Zobacz jak wykorzystać głowicę konweksową PHILIPS LUMIFY?

Jak wykorzystać głowicę liniową PHILIPS LUMIFY?

 

Zacznij przygodę z PHILIPS LUMIFY – to proste!

Piśmiennictwo

Abo-Alhassan F, Faras F, Bastaki J, Al-Sihan MK. Castleman Disease of the Parotid Gland: A Report of a Case. Case Rep Otolaryngol. 2015;2015:265187. [Medline]

Mahmood N, Suresh HB, Swethadri GK, Hegde V, D’Souza V, D’Souza S. Ultrasound and Doppler findings in a rare case of Castleman’s disease of the parotid. Dentomaxillofac Radiol. 2010 Jan;39(1):54-6. [Medline]

Ahuja AT, Davey IC, Ng HK, Metreweli C. Ultrasound appearance of parotid Castleman’s disease. J Clin Ultrasound. 1995; 23: 254–258. [Medline

Ko SF1, Hsieh MJ, Ng SH, Lin JW, Wan YL, Lee TY, Chen WJ, Chen MC. Imaging spectrum of Castleman’s disease. AJR Am J Roentgenol. 2004 Mar;182(3):769-75. [Medline]

Rabinowitz MR, Levi J, Conard K, Shah UK. Castleman disease in the pediatric neck: a literature review. Otolaryngol Head Neck Surg. 2013 Jun;148(6):1028-36. doi: 10.1177/0194599813479931. Epub 2013 Mar 4.  [Medline]

Liang J, Newman JG, Frank DM, Chalian AA. Cervical unicentric Castleman disease presenting as a neck mass: case report and review of the literature. Ear Nose Throat J. 2009 May;88(5):E8. [Medline]

Markou KD, Goudakos JK, Psillas G, Antoniadis A, Karasmanis I, Vital V, Nicolaou A. Castleman’s disease of the neck: report of a case and review of the literature. B-ENT. 2009;5(3):189-93. [Medline]

Akdogan O, Sarikaya Y, Dere H, Bahar S, Firat Y. Castleman’s disease of the bilateral parotid gland: a case report. B-ENT. 2006;2(4):185-7. [Medline]

Park JH, Lee SW, Koh YW. Castleman disease of the parotid gland in childhood: an unusual entity. Auris Nasus Larynx. 2008 Sep;35(3):451-4. Epub 2007 Nov 8. [Medline]

Reece B, Ord R, Papadimitriou J. Rare presentation of unicentric Castleman’s disease in the parotid gland. J Oral Maxillofac Surg. 2012 Sep;70(9):2114-7. [Medline]

 

Dr n. med. Mateusz Kosiak, specjalista medycyny rodzinnej
Z ultrasonografią związany od około 15 lat. Wykonywanie badań usg traktuje jako odkrywanie tajemnicy, którą skrywa w sobie pacjent. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.