Czy to możliwe, aby korzystając z ultrasonografu mieszczącego się w kieszeni, uwidocznić w moczowodzie złóg z artefaktem migotania?

wstęp

62-letni pacjent zgłosił się do lekarza z powodu krwiomoczu oraz dolegliwości bólowych w prawej okolicy lędźwiowej. Objawy utrzymywały się od dwóch dni. Krwiomocz był widoczny podczas każdej mikcji. Objawom nie towarzyszyła gorączka. W dniu zgłoszenia się do lekarza dolegliwości bólowe były mniej nasilone w porównaniu do dni poprzedzających wizytę. Pacjent przyjmuje dabigatran w dawce 150mg dwa razy na dobę z powodu migotania przedsionków. Negował intensywny wysiłek fizyczny i gorączkę poprzedzające wystąpienie krwiomoczu.

obrazy ultrasonograficzne

Film 1. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Prawa nerka przekrój podłuży. Widoczne jest poszerzenie kielicha górnego, środkowego i dolnego.

Film 2. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Prawa nerka przekrój podłuży. Widoczne jest poszerzenie kielicha górnego, środkowego i dolnego oraz poszerzenie miedniczki.

Film 3. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Widoczne jest poszerzenie prawego moczowodu w odcinku przymiedniczkowym oraz złóg w moczowodzie.

Film 4. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Widoczna jest prawa nerka oraz złóg w prawym poszerzonym moczowodzie.

Film 5. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Widoczny jest złóg w prawym poszerzonym moczowodzie.

Film 6. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Widoczny jest artefakt migotania na złogu w prawym poszerzonym moczowodzie. 

Film 7. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Widoczny jest artefakt migotania na złogu w prawym poszerzonym moczowodzie.

Film 8. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Widoczny jest artefakt migotania na złogu w prawym poszerzonym moczowodzie.

rozpoznanie

Kamica prawego moczowodu.

omówienie

Zastosowanie odpowiedniej techniki badania ultrasonograficznego ułatwia uwidocznienie złogu w moczowodzie.

  • Pacjent powinien znajdować się w pozycji leżącej na kontrlateralnym boku.

  • Badanie rozpoczynamy od uwidocznienia nerki w przekroju podłużnym.

  • Następnie należy uwidocznić miedniczkę nerkową i głowicę ustawioną podłużnie do osi długiej ciała kierować w stronę pęcherza moczowego. Na  tym etapie pomocny może delikatny ucisk głowicą w celu przesunięcia gazów w przewodzie pokarmowym.

  • Jeżeli nie uwidoczniono złogu w przymiedniczkowym odcinku moczowodu, należy poszukiwać go na wysokości skrzyżowania z naczyniami biodrowymi.

  • Trzecim odcinkiem moczowodu, w którym może lokalizować się złóg jest odcinek moczowodu w okolicy jego ujścia do pęcherza moczowego.

W prezentowanym badaniu, przy zastosowaniu opisanej powyżej techniki badania, złóg uwidoczniono w bliższym odcinku moczowodu. Włączenie opcji dopplerowskiej i wygenerowanie artefaktu migotania na złogu w moczowodzie, ułatwiło postawienia rozpoznania.

Połączenie techniki badania oraz zastosowanie opcji kolorowego dopplera umożliwiły rozpoznanie kamicy moczowodowej natychmiast po zgłoszeniu się pacjenta do lekarza. Jest to przykład badania usg point of care.

Dodatkowo możliwa jest ocena stopnia poszerzenia układu moczowego oraz uwzględnienie w diagnostyce różnicowej innych przyczyn krwiomoczu, szczególnie raka nerki i pęcherza moczowego.

Film 9. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Dwuogniskowy rak nerki.

Film 10. Głowica konweksowa PHILIPS LUMIFY. Rak pęcherza moczowego.

PHILIPS LUMIFY w portalu eduson.pl

Zobacz jak wykorzystać głowicę konweksową PHILIPS LUMIFY?

Jak wykorzystać głowicę liniową PHILIPS LUMIFY?

Zacznij przygodę z PHILIPS LUMIFY - to proste!

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Innowacyjna Gospodarka NSS

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE EFRR

 

do góry