Powiększenie moszny u 2-letniego pacjenta

wstęp

Prezentujemy historię 2-letniego pacjenta, który zgłosił się do lekarza z powodu powiększenia moszny po lewej stronie. Według wywiadu asymetria moszny była widoczna po urodzeniu, następnie zmniejszyła się około pierwszego roku życia i nasiliła się w ostatnich miesiącach. Wywiad w kierunku operacji, urazów moszny był negatywny. Badanie usg nie było dotychczas wykonywane. 

obrazy ultrasonograficzne

Film 1. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Preset: soft tissue. W mosznie po stronie lewej oprócz jądra i wodniaka jądra widoczny jest płynowo-lity, dobrze ograniczony obszar. 

 

Zdjęcie. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Preset: soft tissue. Strzałkami zaznaczono guz widoczny w mosznie oraz lewe jądro. Wymiary zmiany wynosiły 40x16x19mm.

Zdjęcie. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Preset: soft tissue. Strzałkami zaznaczono guz widoczny w mosznie oraz lewe jądro. Wymiary zmiany wynosiły 40x16x19mm.

Film 2. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Preset: soft tissue. W mosznie po stronie lewej oprócz jądra i wodniaka widoczny jest płynowo-lity, dobrze ograniczony obszar, który nie przemieszczał się przy zmianie pozycji ciała. Oceniono jądro, którego echogeniczność, echostruktura i unaczynienie były prawidłowe. Nie uwidoczniono łączności guza z jądrem ani z najądrzem.

Film 3. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Preset: soft tissue. Włączona opcja kolorowego dopplera. W aparacie PHILIPS LUMIFY jest możliwość wyboru zakresu (pulse repetition frequency): slow flow dla presetu soft tissue – 4cm/s. Nie uwidoczniono unaczynienia w opisywanym obszarze. 

Film 4. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Preset: soft tissue. Włączona opcja kolorowego dopplera. W aparacie PHILIPS LUMIFY jest możliwość wyboru zakresu (pulse repetition frequency): fast flow dla presetu soft tissue – 10cm/s. Nie uwidoczniono unaczynienia w opisywanym obszarze.

 

Film 5. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Preset: soft tissue. Włączona opcja kolorowego dopplera. Slow flow dla presetu soft tissue – 4cm/s. Zmieniono miejsce przyłożenia głowicy. Nie uwidoczniono unaczynienia w opisywanym obszarze. 

Film 6. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Preset: soft tissue. Włączona opcja kolorowego dopplera. Fast flow dla presetu soft tissue – 10cm/s. Zmieniono miejsce przyłożenia głowicy. Również nie uwidoczniono unaczynienia w opisywanym obszarze. 

Film 7. Głowica liniowa PHILIPS LUMIFY. Preset: soft tissue. Obraz usg prawgo jądra. Nie uwidoczno płynu wokół prawego jądra.

 

rozpoznanie

Malformacja limfatyczna. Wodniak lewego jądra.

omówienie

Malformacje limfatyczne najczęściej lokalizują się w obrębie głowy, szyi, w okolicy dołów pachowych oraz śródpiersiu (95%). Moszna jest jedną z rzadszych lokalizacji malformacji limfatycznych. Malformacja limfatyczna jest też rzadką przyczyną powiększenia moszny - stwierdzana w około 0,2% [1]. Najczęstsze przyczyny powiększenia moszny to wodniak jądra i przepuklina pachwinowa skośna [2].

W prezentowanym przypadku najprawdopodobniej doszło do ucisku na naczynia limfatyczne w przebiegu wrodzonego wodniaka lewego jądra, powodując przerost tkanki limfatycznej i powstanie prezentowanej zmiany. Nie można także wykluczyć, że była to zmiana wrodzona. Zmianę usunięto całkowicie. W badaniu histopatologicznym potwierdzono wstępne ultrasonograficzne rozpoznanie.

Obraz ultrasonograficzny malformacji limfatycznej:

 • płynowo-lity lub lito-płynowy obszar położony w mosznie

 • bez łączności z jądrem ani najądrzem

 • obszar niekomunikujący się z jamą otrzewnej

 • w przegrodach może być widoczny przepływ w opcji dopplera mocy i kolorowego dopplera 

Próba Vaslavy lub badanie dziecka podczas płaczu pomaga w różnicowaniu malformacji limfatycznej z przepukliną pachwinową i żylakami powrózka nasiennego [2].

W prezentowanym przypadku nie były widoczne przepływy w opcji kolorowego dopplera w opcji slow flow (4cm/s) i fast flow  (10cm/s). W publikacji autorstwa Morani i wsp. obserwowano przepływy w przegrodach w malformacji limfatycznej [4]. Przepływy nie były widoczne w przypadku opisywanym przez Akaike [2]. Rozbieżność ta tłumaczona może być tym, że w przegrodach o niedużej grubości uwidocznienie przepływu może być trudne [2,5]. 

 

Diagnostyka różnicowa:

 • wodniak jądra (scrotal hydrocele)

 • stan po krwawieniu do moszny (hematocele)

 • przepuklina pachwinowa skośna (nguinal hernia)

 • torbiel nasieniowa (spermatocele)

 • żylaki powrózka nasiennego (spermatic varicoceles)

 • poszerzenie sieci jądra (dilatation of the rete testis)

 • mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma)

podsumowanie

Lekarz wykonujący badanie usg, oprócz wiedzy o najczęściej występujących patologiach, powinien również posiadać umiejętność interpretacji rzadziej występujących obrazów ultrasonograficznych.

23-24 listopada zapraszamy do Warszawy na wyjątkowy kurs ultrasonografii PHILIPS LUMIFY, który odbędzie się w siedzibie PHILIPS Polska w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 195B. Jest to świetna okazja, abyśmy mogli podzielić się tymi często występującymi obrazami ultrasonograficznymi, a także tymi występującymi zdecydowanie rzadziej. Abyśmy oczekując "częstego" nie byli zaskoczeni tym, co "rzadkie". 

Kliknij i zobacz relację w kursu, który odbył się w listopadzie 2018 roku. 

 

PHILIPS LUMIFY w portalu eduson.pl

Zajrzyj do zakładki aparaty usg i dowiedz się więcej czym jest PHILIPS LUMIFY.

Zobacz jak wykorzystać głowicę konweksową PHILIPS LUMIFY?

Jak wykorzystać głowicę liniową PHILIPS LUMIFY?

 

zacznij przygodę z PHILIPS LUMIFY - to proste!

Zajrzyj na stronę PHILIPS LUMIFY i sprawdź aktualne promocje.

piśmiennictwo

 1. Abantanga FA. Groin and scrotal swellings in children aged 5 years and below: a review of 535 cases. Pediatr Surg Int. 2003 Aug;19(6):446-50 [Medline]
 2. Gensuke Akaike, Taiki Nozaki,  Akari Makidono I wsp. A case of lymphatic malformation/lymphangioma of the scrotum. Acta Radiol Short Rep. 2012 Apr; 1(3): arsr.2012.120021 [Medline]
 3. ISSVA classification for vascular anomalies (Approved at the 20th ISSVA Workshop, Melbourne, April 2014, last revision May 2018) [Medline]
 4. Morani AC, Ramani NS. Lymphatic malformation in the scrotum. Pediatr Radiol. 2010 Dec;40 Suppl 1:S24. doi: 10.1007/s00247-010-1683-x. Epub 2010 May 7. [Medline]
 5. Rastogi R, Meena GL, Kumar R, Rastogi V. Cystic lymphangioma scroti: a common tumor at a rare location. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2010 Nov;21(6):1132-4. [Medline]
 6. Stonier T, Simson N, Challacombe B. Diagnostyka guzów moszny w podstawowej opiece zdrowotnej. Przyczyny, badanie pacjenta, wskazania do skierowania. The Practitioner, 2017; 261 (1803): 13–17. [Medline]
 7. Fawzy MA, Kelly BE, Johnston RS. Cystic dilatation of the rete testis. Ulster Med J. 2001 May; 70(1): 59–60. [Medline]
 8. Morani AC, Ramani NS. Lymphatic malformation in the scrotum. Pediatr Radiol. 2010 Dec;40 Suppl 1:S24. doi: 10.1007/s00247-010-1683-x. Epub 2010 May 7.tic malformation in the scrotum. Pediatr Radiol. 2010 Dec;40 Suppl 1:S24. doi: 10.1007/s00247-010-1683-x. Epub 2010 May 7. [Medline]
 9. Lee WC, Park SB, Lee JH, Jang JC, Choi HJ, Park S, Moon KH. Sonographic findings in a case of scrotal lymphangioma in a 68-year-old male. J Clin Ultrasound. 2009 Sep;37(7):428-30. doi: 10.1002/jcu.20597. [Medline]
 
Dodaj komentarz

Innowacyjna Gospodarka NSS

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE EFRR

 

do góry