Wstęp Ściana pęcherzyka żółciowego zbudowana jest z następujących warstw, wymieniając od światła pęcherzyka żółciowego: błony śluzowej, która pokryta jest nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym, błony mięśniowej i błony podsurowiczej pokrytej otrzewną [1]. Adenomiomatoza (gruczolakomięśniakowatość) pęcherzyka żółciowego ...

wprowadzenie Pogrubiała ściana pęcherzyka żółciowego jest dość częstym, choć niespecyficznym objawem obserwowanym w badaniu ultrasonograficznym, spowodowanym nie tylko przez zmiany patologiczne w obrębie pęcherzyka żółciowego, ale też wieloma schorzeniami ogólnoustrojowymi. Precyzyjne różnicowanie przyczyn doprowadzających do pogrubienia ściany ...

Polip pęcherzyka żółciowego stwierdzany jest w około 5% badań ultrasonograficznych jamy brzusznej [1]. Najczęściej obecność polipów stwierdzana jest przypadkowo, przy okazji badania ultrasonograficznego wykonywanego z innych przyczyn. Polipy pęcherzyka stosunkowo rzadko dają objawy ...

Wstęp Spośród złośliwych ogniskowych zmian wątroby, przerzuty występują około osiemnaście razy częściej niż pierwotne nowotwory wątroby [1,2]. Najczęściej przerzuty do wątroby widoczne są w przebiegu nowotworów następujących narządów (według malejącej częstotliwości występowania): pęcherzyk ...

Wprowadzenie Przepona jest największym mięśniem oddechowym człowieka, a mimo to jest często pomijana podczas ultrasonograficznej oceny narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej.  Pierwsze publikacje, mówiące o zastosowaniu badania usg w ocenie przepony, pochodzą z końca lat siedemdziesiątych ubiegłego ...

tętniak aorty brzusznej – wymiar aorty brzusznej mierzony od zarysu zewnętrznego do zarysu zewnętrznego wynoszący ponad 3 cm w wymiarze przednio-tylnym lub poprzecznym.  tętniak tętnicy biodrowej wspólnej – wymiar tętnicy mierzony od zarysu zewnętrznego do zarysu zewnętrznego ...

naczyniaki Naczyniak wątroby jest zmianą ogniskową zbudowaną z sieci drobnych naczyń [1]. Jest to najczęstsza łagodna zmiana ogniskowa wątroby. Występuje u około 5-7% populacji ogólnej, pięć razy częściej u kobiet niż u mężczyzn [2,3].  Naczyniaki ...

Na poniższych obrazach widoczne są patologiczne węzły chłonne w przestrzeni zaotrzewnowej (okrągły kształt, niejednorodna echostruktura, brak widocznej centralnie położonej wnęki). Głowica umieszczona w nadbrzuszu. Przekrój poprzeczny. WIdoczne są patologiczne węzły chłonne. Poniżej obraz ultasongraficzny u tego samego ...

WSTĘP Ultrasonografia może być wykorzystana jako metoda oceny stopnia nawodnienia, a dokładnie wypełnienia łożyska naczyniowego. Wykorzystuje się zmienność szerokości żyły głównej dolnej (inferior vena cava IVC) w zależności od stopnia wypełnienia łożyska naczyniowego. Sam pomiar ...

Wprowadzenie Waskulopatia prążkowiowo-wzgórzowa (ang. lenticulostriated vasculopathy; LSV) jest sporadycznie obserwowanym w badaniu usg mózgowia objawem związanym z hiperechogenicznym obrazem naczyń wzgórzowo-prążkowiowych i soczewkowo-prążkowiowych. W dosłownym tłumaczeniu nazwa polska powinna brzmieć „waskulopatia soczewkowo-prążkowiowa”. Nie ma jednak polskiego tłumaczenia tej nazwy uznanego za powszechnie obowiązujące. W polskim piśmiennictwie jest ...