tętniak aorty brzusznej – wymiar aorty brzusznej mierzony od zarysu zewnętrznego do zarysu zewnętrznego wynoszący ponad 3 cm w wymiarze przednio-tylnym lub poprzecznym.  tętniak tętnicy biodrowej wspólnej – wymiar tętnicy mierzony od zarysu zewnętrznego do zarysu zewnętrznego ...

naczyniaki Naczyniak wątroby jest zmianą ogniskową zbudowaną z sieci drobnych naczyń [1]. Jest to najczęstsza łagodna zmiana ogniskowa wątroby. Występuje u około 5-7% populacji ogólnej, pięć razy częściej u kobiet niż u mężczyzn [2,3].  Naczyniaki ...

Na poniższych obrazach widoczne są patologiczne węzły chłonne w przestrzeni zaotrzewnowej (okrągły kształt, niejednorodna echostruktura, brak widocznej centralnie położonej wnęki). Głowica umieszczona w nadbrzuszu. Przekrój poprzeczny. WIdoczne są patologiczne węzły chłonne. Poniżej obraz ultasongraficzny u tego samego ...

WSTĘP Ultrasonografia może być wykorzystana jako metoda oceny stopnia nawodnienia, a dokładnie wypełnienia łożyska naczyniowego. Wykorzystuje się zmienność szerokości żyły głównej dolnej (inferior vena cava IVC) w zależności od stopnia wypełnienia łożyska naczyniowego. Sam pomiar ...

Wprowadzenie Waskulopatia prążkowiowo-wzgórzowa (ang. lenticulostriated vasculopathy; LSV) jest sporadycznie obserwowanym w badaniu usg mózgowia objawem związanym z hiperechogenicznym obrazem naczyń wzgórzowo-prążkowiowych i soczewkowo-prążkowiowych. W dosłownym tłumaczeniu nazwa polska powinna brzmieć „waskulopatia soczewkowo-prążkowiowa”. Nie ma jednak polskiego tłumaczenia tej nazwy uznanego za powszechnie obowiązujące. W polskim piśmiennictwie jest ...

technika badania technika badania pęcherzyka żółciowego obrazy ultrasonograficzne silnie hiperechogeniczna (jasna), lita struktura – złogi w pęcherzyku żółciowym są strukturami silnie odbijającymi fale ultradźwiękowe. Znaczna część fali odbitej od złogu powraca do głowicy, zatem na monitorze ...

Wskazania do biospji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) tarczycy według Polskich Rekomendacji Dotyczących Diagnostyki i Leczenia Raka Tarczycy w pytaniach i odpowiedziach.    1. Jakie są kryteria, które należy brać pod uwagę przy kwalifikacji zmiany ogniskowej tarczycy do biospji? Głównym kryterium ...

Wprowadzenie Artefakt migotania (AM), nazywany także artefaktem kolorowego dopplera, bądź artefaktem świetlika (twinkling artifact), widoczny jest jako szybko następująca zmiana kolorów niebieskiego i czerwonego występująca za strukturą silnie odbijającą fale ultradźwiękowe (złóg, zwapnienie) w miejscu ...

W celu ujednolicenia opisów zmian patologicznych w tarczycy, zaleca się postępowanie zgodnie ze Standardami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU). Zaleca się, aby zmiany kliniczne, wyczuwalne palpacyjnie, opisywane były jako guzki. Natomiast zmiany niewyczuwalne palpacyjnie należ opisywać był jako zmiany ogniskowe.  ...

wstęp Choroba Hashimoto (przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy) jest najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy u osób dorosłych. Limfocytarne zapalenie tarczycy siedmiokrotnie częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Jednym z elementów wstępnej diagnostyki laboratoryjnej ...