Badanie usg jest wykorzystywane zarówno do oceny budowy, jak i funkcji (ruchomości) przepony. W ocenie budowy mięśnia przepony (części żebrowej i lędźwiowej) oraz kopuł przepony wykorzystuje się obrazowanie w skali szarości (tryb B-mode). Ruchomość kopuł przepony ...

Wstęp Przedstawiamy krótkie podsumowanie tego, w jaki sposób lekarzowi mającemu przed sobą pacjenta z dusznością, może pomóc dostęp do ultrasonografu. Diagnostyka duszności rozpoczyna się od badania podmiotowego (m.in. czas trwania duszności) i badania przedmiotowego (np. obecność świstów, trzeszczeń). Badanie ...

Powszechnie uważa się, że badanie usg płuc jest jednym z łatwiejszych do nauki badań ultrasonograficznych. Choć jest to prawda, to należy się wystrzegać najczęstszych i najprostszych do popełnienia błędów w technice badania, które uniemożliwiają poprawną interpretację uzyskanych obrazów.  ...

U donoszonego noworodka płci męskiej w drugiej dobie życia wykonano przyłóżkowe badanie ultrasonograficzne płuc celem wstępnej diagnostyki z powodu podejrzenia obecności patologicznej masy w lewym płucu. Podejrzenie wady rozwojowej lewego płuca wysunięto podczas płodowego ...

  Co zrobić, jeśli u pacjenta z podejrzeniem zapalenia płuc wykonamy rtg i usg, a zmiany zapalne uda się uwidocznić tylko w badaniu usg? Czy w takiej sytuacji możemy rozpoznać zapalenie płuc? A może badanie usg jest zbyt mało wiarygodne i należy opierać ...

Rozpoznanie pozaszpitalnego zapalenia płuc powinno być oparte na kryteriach klinicznych. Badania radiologiczne ogranicza się do potwierdzenia rozpoznania w wątpliwych sytuacjach klinicznych lub w przypadku wystąpienia powikłań. Ultrasonografia jest coraz powszechniej wykorzystywana we wstępnej ocenie pacjentów z objawami ...

historia pacjentki 53-letnia pacjentka zgłosiła się do swojego lekarza rodzinnego z powodu utrzymujących się od trzech tygodni bólów w lewym boku. Pacjentka przed trzema tygodniami brała udział w zdarzeniu drogowym, podczas którego jej samochód, wykonując manewr wyprzedzania, ...

Ustawienia aparatu Płuca można obrazować posługując się różnymi głowicami: konweksowymi, liniowymi, mikrokonweksowymi lub sektorowymi. Dobór głowic zależy przede wszystkim od ich dostępności w aparacie, z którego korzystamy, oraz od trybu wykonywanego badania (planowy lub nagły). Oceniając płuca ...