Bo moja matka ma Hashimoto...

historia pacjenta

„Panie doktorze, ja w sprawie usg tarczycy...” – powiedziała 22-letnia kobieta w progu gabinetu lekarza rodzinnego. „Bo moja matka zrobiła sobie ostatnio usg i ma Hashimoto. Podobno to może być dziedziczne! Zrobiłam sobie TSH i przestraszyłam się, że mam za wysokie… Chciałam prosić Pana o skierowanie na usg tarczycy, ale … koleżanka powiedziała, że Pan sam świetnie robi usg. Może Pan zbadałby moją tarczycę?” – powiedziała pacjentka z szerokim uśmiechem, wskazując na stojący między biurkiem a kozetką niewielki, sympatycznie wyglądający aparat usg o nazwie GE LOGIQ V2.
Wobec ciekawości zawodowej, nowego aparatu i uśmiechu pacjentki … lekarz nie mógł odmówić.

obrazy ultrasonograficzne

Doktor wykonał badanie usg na kompaktowym aparacie GE LOGIQ V2, korzystając z głowicy liniowej L6-12, ustawionej na presecie tarczycowym (ang. thyroid). 
Tarczyca badanej pacjentki miała prawidłową wielkość i echogeniczność. Na obwodzie obu płatów widoczne były liczne, drobne i bezechowe zmiany.

Tarczyca w przekroju poprzecznym. Echogeniczność miąższu tarczycy prawidłowa. Na obwodzie płatów tarczycy widoczne są liczne bezechowe zmiany. Aparat GE LOGIQ V2. Głowica liniowa L6-12. Preset tarczycowy. Włączona opcja obrazowania trapezoidalnego.

Aby ułatwić różnicowanie zmian płynowych z ewentualnymi hipoechogenicznymi zmianami litymi użyto opcji obrazowania harmonicznego. Opcja ta umożliwiła dokładną ocenę granic i echogeniczność zmian ogniskowych. 

Lewy płat tarczycy w przekroju poprzecznym. Na obwodzie płata tarczycy widoczne są liczne bezechowe zmiany. Aparat GE LOGIQ V2. Głowica liniowa L6-12. Preset tarczycowy z włączoną opcją obrazowania harmonicznego.

Prawy płat tarczycy w przekroju podłużnym.

Prawy płat tarczycy w przekroju podłużnym. Na obwodzie płata tarczycy widoczne są liczne bezechowe zmiany. Aparat GE LOGIQ V2. Głowica liniowa L6-12. Preset tarczycowy. Włączona opcja obrazowania harmonicznego.

Zmiany były bezechowe, z widocznymi w części środkowej drobnymi, hiperechogenicznymi odbiciami, za którymi pojawiał się artefakt ogona komety.

Prawy płat tarczycy w przekroju podłużnym. Na obwodzie płata tarczycy widoczne są liczne bezechowe zmiany z hiperechogenicznym odbiciem. Aparat GE LOGIQ V2. Głowica liniowa L6-12. Preset tarczycowy. Włączona opcja obrazowania harmonicznego.

Prawy płat tarczycy w przekroju podłużnym.

Prawy płat tarczycy w przekroju podłużnym. W największej zmianie płynowej widoczny jest artefakt ogona komety powstający za hiperechogenicznym odbiciem (artefakt w powiększonym obrazie oznaczono strzałką). Aparat GE LOGIQ V2. Głowica liniowa L6-12. Preset tarczycowy. Włączona opcja obrazowania harmonicznego.

Podczas obrazowania zmian z pomocą dopplera mocy nie uwidoczniono ich unaczynienia, co pozwoliło na ostateczne rozpoznanie licznych torbieli koloidowych tarczycy.

Lewy płat tarczycy w przekroju podłużnym. Ocena unaczynienia miąższowego z wykorzystaniem dopplera mocy. Aparat GE LOGIQ V2. Głowica liniowa L6-12. Preset tarczycowy.

Lewy płat tarczycy w przekroju podłużnym.

Lewy płat tarczycy w przekroju podłużnym. Ocena unaczynienia miąższowego z wykorzystaniem dopplera mocy. Aparat GE LOGIQ V2. Głowica liniowa L6-12. Preset tarczycowy. 

Nie uwidoczniono innych zmian ogniskowych w miąższu tarczycy ani powiększonych węzłów chłonnych okołotarczycowych.

rozpoznanie

Mnogie torbiele koloidowe tarczycy
Torbielowatość tarczycy (ang. polycystic thyroid disease, PCTD).

omówienie

Torbielowatość tarczycy (ang. polycystic thyroid disease, PCTD) jest schorzeniem związanym z występowaniem w obu płatach tarczycy licznych, bezechowych torbieli koloidowych. Uważa się, że zmiany te mogą wynikać z nadmiernej podaży jodu w diecie. U części pacjentów z PCTD może rozwijać się niedoczynność tarczycy. PCTD nie ma związku z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy, dlatego też warunkiem koniecznym do rozpoznania PCTD jest wykluczenie obecności przeciwciał przeciwtarczycowych.

Torbielowatość tarczycy była do niedawna uważana za rzadki obraz w badaniu ultrasonograficznym, zwłaszcza u młodych pacjentów i dzieci. Często zatem mylono to schorzenie z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy lub z wolem guzkowym. Obecnie nie ma dowodów, aby torbielowatość tarczycy wiązała się ze zwiększonym ryzykiem AZT lub wola guzkowego.

Torbiele koloidowe w przebiegu PCTD są początkowo widoczne głównie w okolicy biegunów dolnych tarczycy i w obwodowych częściach płatów. 

Pacjentka z torbielowatością tarczycy. Torbiel koloidowa tarczycy

Pacjentka z torbielowatością tarczycy. Przekrój podłużny przez płat tarczycy. W obwodowej części płata widoczne są bardzo liczne, drobne, bezechowe zmiany o średnicy do 1mm odpowiadające drobnym torbielom koloidowym (obszar obrysowany przerywaną linią). Strzałką oznaczono większą zmianę koloidową. Aparat GE LOGIQ V2. Głowica liniowa L6-12. Preset tarczycowy. 

W bardziej zaawansowanej postaci torbiele mogą być widoczne w całej tarczycy. Echogeniczność oraz unaczynienie miąższu tarczycy pozostają prawidłowe.
W badaniu ultrasonograficznym torbiele to dobrze ograniczone, owalne, bezechowe zmiany. W części środkowej torbieli koloidowej można uwidocznić drobne, hiperechogeniczne odbicie, za którym pojawia się artefakt ogona komety

Pacjentka z torbielowatością tarczycy. Przekrój podłużny przez płat tarczycy. W świetle torbieli koloidowych widoczne są hiperechogeniczne odbicia z artefaktem ogona komety. Aparat GE LOGIQ V2. Głowica liniowa L6-12. Preset tarczycowy.

Liczne, drobne torbiele koloidowe mogą imitować w badaniu usg zaburzenia echogeniczności i echostruktury miąższu, typowe dla autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, zwłaszcza gdy badanie wykonuje się za pomocą głowicy o niskiej częstotliwości i bez opcji obrazowania harmonicznego. W wątpliwych przypadkach pomocne jest zwrócenie uwagi na inne cechy autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, takie jak obecność węzłów chłonnych okołotarczycowych, czy też wzmożonego przepływu naczyniowego w miąższu tarczycy.

Pacjent z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy. Przekrój podłużny przez płat tarczycy. Widoczna jest typowa dla AZT obniżona echogeniczność miąższu z zatartą echostrukturą. Poniżej bieguna dolnego tarczycy widoczne są również węzły chłonne okołotarczycowe. Aparat GE LOGIQ V2. Głowica liniowa L6-12. Preset tarczycowy.

Pacjent z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy. Przekrój podłużny przez płat tarczycy. W opcji dopplera mocy widoczny jest wzmożony przepływ miąższowy. Aparat GE LOGIQ V2. Głowica liniowa L6-12. Preset tarczycowy.

Stwierdzenie cech typowych dla torbielowatości tarczycy nie wymaga weryfikacji biopsyjnej. Wskazana jest jedynie okresowa ocena w badaniu usg połączona z obserwacją w kierunku niedoczynności tarczycy.
Warto zapamiętać:

 • Torbielowatość tarczycy (PCTD) charakteryzuje obecność w obu płatach tarczycy licznych, bezechowych zmian płynowych (torbieli koloidowych).
 • Torbiele koloidowe w przebiegu PCTD są widoczne głównie w obwodowych częściach obu płatów tarczycy i rzadko mają średnicę większą niż 5mm.
 • Torbiele koloidowe w badaniu usg to dobrze ograniczone, bezechowe zmiany, bez unaczynienia w opcjach dopplerowskich. W części środkowej torbieli widoczne jest hiperechogeniczne odbicie z artefaktem ogona komety.
 • Zastosowanie głowic liniowych wysokiej częstotliwości z włączoną opcją obrazowania harmonicznego ułatwia różnicowanie zmian płynowych z drobnymi, litymi zmianami ogniskowymi lub zaburzeniami echostruktury tarczycy w przebiegu AZT.
 • Torbiele koloidowe nie wymagają weryfikacji za pomocą badania biopsyjnego.
 • PCTDmoże mieć związek z nadmierną podażą jodu w diecie pacjenta i może prowadzić do niedoczynności tarczycy. 
 • Nie ma dowodów na związek PCTD z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy lub z wolem guzkowym.

podsumowanie

Prezentowane zdjęcia i filmy wykonane zostały aparatem GE LOGIQ V2. Tekst powstał we współpracy z firmą GE Healthcare. Dowiedz się więcej o aparacie GE LOGIQ V2.

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy GE pod numerem  telefonu +48 22 330 83 53 lub prześlij wiadomość na adres: usg.polska@ge.com, jeśli jesteś zainteresowany testowaniem aparatu w Twoim miejscu pracy.

piśmiennictwo

 1. Kubota S, Hirokawa M, Takamura Y, Ito Y, Tamai H, Kudo T, Nishihara E, Ito M, Amino N, Miyauchi A. Pathologic features of polycystic thyroid disease: comparison with benign nodular goiter. Endocr J. 2011;58(9):783-8. [Medline]
 2. Belle JM, Vasilottos N, Nebesio TD, James BC. Pediatric toxic polycystic thyroid. J Pediatr Endocrinol Metab. 2017 Jul 26;30(7):781-784 [Medline]
 3. Kubota S, Maruta T, Fujiwara M, Hagiwara H, Tsujimoto N, Kudo T, Nishihara E, Ito M, Amino N, Miyauchi A. The prevalence of polycystic thyroid disease in hypothyroid patients with negative thyroid autoantibodies. Thyroid. 2010 Nov;20(11):1205-8. [Medline]
 4. Naranjo ID, Robinot DC, Rojo JC, Ponferrada MR. Polycystic Thyroid Disease in Pediatric Patients: An Uncommon Cause of Hypothyroidism. J Ultrasound Med. 2016 Jan;35(1):209-11 [Medline]
 5. Kubota S, Fujiwara M, Hagiwara H, Tsujimoto N, Takata K, Kudo T, Nishihara E, Ito M, Amino N, Miyauchi A. Multiple thyroid cysts may be a cause of hypothyroidism in patients with relatively high iodine intake. Thyroid. 2010 Feb;20(2):205-8. [Medline]

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Innowacyjna Gospodarka NSS

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE EFRR

 

do góry