Informacja o zmianie adresu sekretariatu PTU

Odpowiadając na prośbę przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, pana dr hab. n. med. Wojciecha Kosiaka, zamieszczamy dane nowej siedziby sekretariatu PTU:

Sekretariat PTU prowadzi Małgorzata Kuderska 

adres sekretariatu PTU:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk

tel: 58 349 28 80
fax: 58 349 29 50

e-mail:  sekretariat.ptu@gmail.com