EU-TIRADS-PL - skala do oceny zmian ogniskowych tarczycy (TIRADS) | Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson

EU-TIRADS-PL – skala do oceny zmian ogniskowych tarczycy (TIRADS)

TIRADS (ang. thyroid image reporting and data system) jest ultrasonograficzną skalą służącą do oceny zmian ogniskowych tarczycy. Podobnie jak w klasyfikacji BIRADS (ang. breast image reporting and data system) pod poszczególnymi kategoriami skali TIRADS kryje się informacja o ryzyku złośliwości zmiany i dalszym postępowaniu. Skala TIRADS została zaproponowana w 2009 [1]. Od tamtego czasu pojawiały się pojawiły się różne modyfikacje tej skali [2,3]. W 2022 roku Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne opublikowało skalę EU-TIRADS-PL, będącą modyfikacją skali EU-TIRADS [3]. Poniżej prezentujemy skalę EU-TIRADS- PL [4].

BACC – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana.

EU-TIRADS-PL 1

 • tarczyca bez zmian ogniskowych.

Ryzyko złośliwości: bliskie 0%.

Kontrolne badanie USG w zależności od czynników ryzyka klinicznego.

EU-TIRADS-PL 2

 • zmiany ogniskowe bezechowe (płynowe)
 • zmiany o strukturze gąbczastej

Ryzyko złośliwości: bliskie 0%.

BACC niezalecana (wyjątek: biopsja terapeutyczna u chorych objawowych, np. opróżnienie torbieli).

Kontrolne badanie USG w zależności od czynników ryzyka klinicznego.

EU-TIRADS-PL 3

 • zmiany normo- / izoechogeniczne lub hiperechogeniczne
 • kształt zmiany owalny lub okrągły
 • równe brzegi / granice zmiany
 • brak cech kategorii 5

Ryzyko złośliwości: 2–4%.

BACC zalecana w przypadku zmian ≥ 20 mm.

EU-TIRADS-PL 4

 • zmiany hipoechogeniczne
 • kształt zmiany owalny lub okrągły
 • równe brzegi / granice zmiany
 • brak cech kategorii 5

Ryzyko złośliwości: 6–17%.

BACC zalecana w przypadku zmian ≥ 15 mm.

EU-TIRADS-PL 5

Obecność co najmniej jednej z poniższych cech:

 • głęboka hipoechogeniczność zmiany
 • nieregularny kształt
 • nierównoległa orientacja zmiany
 • nierówne brzegi / granice zmiany
 •   mikrozwapnienia
 • ekspansja pozatarczycowa*

Ryzyko złośliwości: > 26%*

BACC zalecana w przypadku zmian ≥ 5 mm*

*modyfikacje w porównaniu do klasyfikacji EU-TIRADS [3].

piśmiennictwo

 1. Horvath E, Majlis S, Rossi R et-al. An ultrasonogram reporting system for thyroid nodules stratifying cancer risk for clinical management. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2009;94 (5): 1748-51. [Medline]
 2. Kwak JY, Han KH, Yoon JH et-al. Thyroid imaging reporting and data system for US features of nodules: a step in establishing better stratification of cancer risk. Radiology. 2011;260 (3): 892-9. [Medline]
 3. Russ G, Bonnema SJ, Erdogan MF, Durante C, Ngu R, Leenhardt L. European Thyroid Association Guidelines for Ultrasound Malignancy Risk Stratification of Thyroid Nodules in Adults: The EU-TIRADS. Eur Thyroid J. 2017 Sep;6(5):225-237 [Medline] [Full text]
 4. Jarząb B., Dedecjus M., Lewiński A. et al. Diagnosis and treatment of thyroid cancer in adult patients — Recommendations of Polish Scientific Societies and the National Oncological Strategy. 2022 Update. Endokrynol Pol 2022; 73 (2): 173–239. [Full text].

 5. Tessler i wsp. ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. 2017 American College of Radiology. [Full text]
 6. Machens A, Holzhausen H-J, Dralle H. The prognostic value of primary tumor size in papillary and follicular thyroid carcinoma. Cancer. Volume103, Issue11. 1 June 2005. Pages 2269-2273. [Full text]
 7. Srinivas MN, Amogh VN, Gautam MS, Prathyusha IS, Vikram NR, Retnam MK, Balakrishna BV, Kudva N. A Prospective Study to Evaluate the Reliability of Thyroid Imaging Reporting and Data System in Differentiation between Benign and Malignant Thyroid Lesions. J Clin Imaging Sci. 2016 Feb 26;6:5. [Medline] [Full text]
Dr n. med. Mateusz Kosiak, specjalista medycyny rodzinnej
Z ultrasonografią związany od około 15 lat. Wykonywanie badań usg traktuje jako odkrywanie tajemnicy, którą skrywa w sobie pacjent. Współautor około połowy wszystkich treści portalu eduson.pl. Wykładowca, współautor szkoleń z zakresu ultrasonografii w Polsce i Europie.