wskaźnik oporu RI

wskaźnik oporu RI

RI, ang.: resistance index, wskaźnik Leandre Pourcelota. Iloraz różnicy prędkości skurczowej i rozkurczowej, podzielony przez wartość prędkości skurczowej. RI jest niezależny od kąta insonacji. Odzwierciedla opór badanego naczynia.

RI=(Vmax-Vmin)/Vmax


Innowacyjna Gospodarka NSS

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE EFRR

 

do góry