Objaw pocałunku

Objaw obecny u pacjentów z hepatosplenomegalią (powiększona wątroba i śledziona). W obrazie ultrasonograficznym widoczne jest stykanie się bocznej powierzchni lewego płata wątroby ze śledzioną. Może być pomocnym elementem świadczącym o powiększonej wątrobie i śledzionie lub o znacznie powiększonej śledzionie. Objaw pocałunku bywa widoczny u zdrowych pacjentów z asteniczną budową ciała lub nieco pośrodkowym położeniem wątroby. Wielkość objawu śledziony określa się jakościowo, posługując się znakami /+/ mózwiącym o długości powierzchni przylegania narządów, gdzie: objaw pocałunku /+/ oznacza jeden centymetr długości przylegania narządów, objaw pocałunku /++/ oznacza dwa centymetry, itd. Objaw pocałunku najłatwiej zobrazować przykładając głowicę liniową w na wysokości lewego łuku żebrowego.

Objaw pocałunku obecny u pacjentów z hepatosplenomegalią (powiększona wątroba i śledziona).


Innowacyjna Gospodarka NSS

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE EFRR

 

do góry