Artefakt bawolego oka

Artefakt bawolego oka

Artefakt możliwy do uwidocznienia w badaniu elastograficznym (elastografii uciskowej). Powstaja wewnątrz zmian płynowych i może być wykorzystywany do potwierdzenia obecność obszarów (zmian) płynowych, zwłaszcza tych z gęstą zawartością, trudych do wyodrębnienia w trybie B-mode. W zmianie płynowej w opcji elastograficznej widoczna jest kodowana w kolorach odpowiadających miękkich struktrom część środkowa ze zmieniającymi się w kierunku obwodowym barwom kodującym coraz bardziej spoiste struktury. W niektórych systemach i opcjach elastografii uciskowej odpowiednikiem artefaktu bawolego oka jest artefakt tęczy.

Artefakt bawolego oka Artefakt bawolego oka


Innowacyjna Gospodarka NSS

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE EFRR

 

do góry