Zapraszamy do udziału w konferencji "Ultrasonograficzne Manewry Neonatologiczno-Pediatryczne"  | Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson

Zapraszamy do udziału w konferencji „Ultrasonograficzne Manewry Neonatologiczno-Pediatryczne” 

Zapraszamy do udziału w konferencji "Ultrasonograficzne Manewry Neonatologiczno-Pediatryczne"  | Portal wymiany wiedzy o ultrasonografii - Eduson

Szanowni Państwo,

jest nam niezwykle miło oficjalnie ogłosić premierę nowego wydarzenia – Konferencji pt. „Ultrasonograficzne Manewry Neonatologiczno-Pediatryczne (Manewry USG)” nad którym patronat objął eduson.pl. 

Manewry USG to spotkanie dla entuzjastów spersonalizowanej opieki nad noworodkiem, którego celem jest pokazanie, że POCUS (point of care ultrasound) pozwala opisać dokładnie patofizjologię zaburzeń obserwowanych u naszych pacjentów, a jej poznanie otwiera drogę do wprowadzenia precyzyjnego, zindywidualizowanego leczenia.

Konferencję zaplanowano na piątek 26 kwietnia 2024r. w Hotelu Airport w Warszawie. Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej, więc otrzymujecie Państwo możliwość przyjazdu do Warszawy oraz uczestnictwa online. W trakcie konferencji usłyszymy wystąpienia wybitnych pediatrów i neonatologów z ośrodków europejskich: prof. Daniele de Luca, prof. Luca Ramenghi i prof. Neil Patel oraz polskich: prof. Wojciech Kosiak, prof. Jan Mazela, dr hab. Renata Bokiniec, dr Piotr Kruczek, dr Tomasz Batko i dr Mateusz Kosiak zajmujących się od strony praktycznej i naukowej ultrasonografią przy łóżku chorego.

Ale główną część spotkania chcielibyśmy przeznaczyć na prezentację Państwa obserwacji.

Jak wziąć udział w konferencji?

Przewidziano 2 rodzaje uczestnictwa: bierne i aktywne

1/ Uczestników aktywnych prosimy o przesłanie przygotowanych 10-minutowych prezentacji dotyczącej jednej z czterech kategorii – płuca, serce, przewód pokarmowy, różne. W prezentacji należy kompleksowo opisać pacjenta, w tym istotne dane kliniczne, wyniki badań laboratoryjnych, a przede wszystkim pokazać w jaki sposób ultrasonografia pomogła Państwu w diagnostyce i leczeniu tego konkretnego dziecka.  

Zachęcamy do porównywania usg do innych metod (tk, mri), jednak to zdjęcia, a przede wszystkim filmy usg powinny stanowić główną część Państwa prezentacji. Prezentacje proszę przesyłać na adres: tpikula@ump.edu.pl

Zakwalifikowane przez komitet naukowy pod przewodnictwem prof. Wojciecha Kosiaka i dr. Piotra Kruczka prace będą następnie prezentowane na konferencji, a najlepsza zostanie wybrana głosami publiczności.

Każdy, kto prześle pracę otrzyma od nas informację zwrotną, co należy poprawić, na jakie elementy zwrócić uwagę, żeby nawet przy braku kwalifikacji do konferencji mieli Państwo możliwość udoskonalenia swojego warsztatu ultrasonograficznego.

Zapraszamy także do prezentowania wyników własnych badań naukowych dotyczących zastosowań USG.

Osoby, których prace zostaną zakwalifikowane do prezentacji podczas Konferencji zostaną zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Na Państwa zgłoszenia prac czekamy do 31 października 2023r.

2/ Oczywiście poza uczestnictwem aktywnym w Konferencji, przewidzieliśmy również udział bierny do którego gorąco zachęcamy wszystkich lekarzy neonatologów, pediatrów oraz innych specjalności zainteresowanych tematyką spotkania.

Łączna liczba miejsc na udział stacjonarny jest ograniczona do 150 miejsc!

Uczestnicy otrzymają za udział w Konferencji 6 punktów edukacyjnych PTU:)

SZCZEGÓŁY ORAZ REJESTRACJA: https://manewryusg.pl/info

serdecznie zapraszamy do udziału,

w imieniu Komitetu Naukowego

Prof. Jan Mazela                                                     
Klinika Neonatologii UMP w Poznaniu            
Akademia ProInfantis                                           

Dr Piotr Kruczek
Szpital na Siemiradzkiego w Krakowie
Kruszymed Kursy USG