Tekst powstał z myślą o pediatrach, internistach, lekarzach rodzinnych, chirurgach, a także wszystkich lekarzach nie-radiologach, którzy już wykonują lub zamierzają rozpocząć wykonywanie badań usg. Inspiracją do napisania tego tekstu były rozmowy z uczestnikami prowadzonych przez nas kursów.   ...

Umiejętność pokazania w obrazach ultrasonograficznych wrót kanału pachwinowego i drogi jego przebiegu jest kluczem do poprawnej diagnostyki przepuklin pachwinowych oraz poszukiwania niezstąpionych jąder. Kanał pachwinowy jest drogą, którą podczas rozwoju osobniczego jądro zstępuje do moszny. ...

Wstęp Żabką (ranula) nazywamy torbiel podjęzykową. Słowo ranula wywodzi się od łacińskiego słowa rana, które oznacza żabę. Ranula ma oznaczać zatem małą żabkę, nawiązując do jej uwypuklonego brzucha [1,2]. Uważa się, że do powstania torbieli podjęzykowej może dojść ...

Ocena odruchu źrenicznego, czyli mechanizmu adaptacji oka do zmieniającej się ilości światła padającego na siatkówkę, stanowi ważny element badania neurologicznego i okulistycznego. Niestety w wybranych sytuacjach klinicznych, m.in. u pacjentów ze znacznym obrzękiem powiek po urazie oka, bezpośrednia ...

Ogniskowy rozrost guzkowy (FNH, ang. focal nodular hyperplasia) jest łagodnym guzem wątroby, który choć przeważnie jest obserwowany u kobiet w 3 – 5 dekadzie życia, występuje także u dzieci. Według piśmiennictwa FNH stanowi 2-7% zmian ...

Badanie usg jest wykorzystywane zarówno do oceny budowy, jak i funkcji (ruchomości) przepony. W ocenie budowy mięśnia przepony (części żebrowej i lędźwiowej) oraz kopuł przepony wykorzystuje się obrazowanie w skali szarości (tryb B-mode). Ruchomość kopuł przepony ...

Ureterocele – co to jest? Ureterocele – torbielowate poszerzenie pęcherzowego ujścia moczowodu. Ureterocele to przypominające balon poszerzenie śródściennego odcinka moczowodu, najczęściej wpuklające się do pęcherza moczowego. Jest wadą wrodzoną występującą z częstością 1:12000 – 1:5000 urodzeń. Może być ...

Migdałki podniebienne są łatwo dostępne badaniem usg z dostępu przezskórnego podczas oceny szyi. Główne wskazania do ultrasonograficznej oceny migdałków podniebiennych: zapalenie migdałków, podejrzenie powikłań w przebiegu zapalenia migdałków (m.in. ropnia migdałka, ropnia okołomigdałkowego), asymetryczne powiększenie migdałka podniebiennego, obturacyjny bezdech senny spowodowany przerostem ...

Największym przyjacielem ultrasonografisty jest poprawna technika badania i znajomość anatomii. Warto też nauczyć się korzystać z „trików” ultrasonograficznych, które pomagają uwidocznić najważniejsze struktury anatomiczne za pomocą jednego przyłożenia głowicy. Poniżej prezentujemy jeden z najciekawszych „trików”, ...

Podwyższenie echogeniczności wątroby jest obrazem ultrasonograficznym stłuszczenia wątroby. Stłuszczenie wątroby polega na gromadzeniu się lipidów (trójglicerydów) w hepatocytach, w wyniku czego zmieniają się warunki akustyczne w wątrobie. Dochodzi do zwiększonego odbicia fali ultradźwiękowej od wątroby, co na ekranie widoczne jest ...