Obraz ultrasonograficzny nerek u noworodków, dzieci i młodzieży

Znajomość zmian, jakie zachodzą w prawidłowym obrazie ultrasonograficznym nerek u noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży ma kluczowe znaczenie w poprawnej interpretacji badania usg i diagnostyce chorób nerek oraz wad układu moczowego. 

technika badania

U dzieci i młodzieży nerki ocenia się za pomocą głowicy konweksowej oraz głowicy liniowej. 
U noworodków i niemowląt do obrazowania nerek niejednokrotnie wykorzystuje się tylko głowicę liniową. 
Badanie ultrasonograficzne nerek powinno być wykonane:

 • od boku (u pacjenta leżącego na plecach i boku) 
 • od pleców (u pacjenta leżącego na brzuchu)
Nerka - technika badania USG. Nerka 13-letniego pacjenta widoczna od pleców. Głowica konweksowa CA1-7AD. Aparat usg Samsung HS60.

Nerka 13-letniego pacjenta widoczna od pleców. Głowica konweksowa CA1-7AD. Aparat usg Samsung HS60.

Nerka - technika badania USG. Nerka noworodka widoczna od pleców. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

Nerka noworodka widoczna od pleców. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

Dobrej jakości, wysokoczęstotliwościowa głowica liniowa pozwala na uwidocznienie licznych szczegółów anatomicznych nerek, które są trudno dostępne podczas ich oceny za pomocą głowicy konweksowej. 

Obraz nerki noworodka w obrazowaniu głowicą konweksową CA1-7AD. Aparat usg Samsung HS60.

Obraz nerki noworodka w obrazowaniu głowicą konweksową CA1-7AD. Aparat usg Samsung HS60.

Obraz nerki noworodka w obrazowaniu głowicą liniową LA3-14AD. Dzięki zastosowaniu wyższych częstotliwości ultradźwięków możliwe jest uwidocznienie większej liczby szczegółów w porównaniu z obrazem uzyskanym za pomocą głowicy konweksowej. Aparat usg Samsung HS60.

Obraz nerki noworodka w obrazowaniu głowicą liniową LA3-14AD. Dzięki zastosowaniu wyższych częstotliwości ultradźwięków możliwe jest uwidocznienie większej liczby szczegółów w porównaniu z obrazem uzyskanym za pomocą głowicy konweksowej. Aparat usg Samsung HS60.

Głowica liniowa umożliwia dokładną ocenę: 

 • zarysu torebki nerkowej
 • kory nerek 
 • piramid nerkowych
 • brodawek nerkowych
 • układu kielichowo-miedniczkowego z oceną grubości ściany UKM
 • unaczynienia miąższu nerek
 • naczyń wnęki nerki

Obraz nerki noworodka w obrazowaniu głowicą liniową LA3-14AD. Wyraźnie widoczne są: torebka nerki, kora i piramidy nerkowe, brodawki nerkowe oraz światło układu kielichowo-miedniczkowego. Aparat usg Samsung HS60.

Szczyty brodawek nerkowych (strzałki) i światło okalających je kielichów widoczne u noworodka podczas obrazowania nerek głowicą liniową od pleców. Aparat usg Samsung HS60.

Szczyty brodawek nerkowych (strzałki) i światło okalających je kielichów widoczne u noworodka podczas obrazowania nerek głowicą liniową od pleców. Aparat usg Samsung HS60.

Obrazowanie nieposzerzonej miedniczki nerkowej za pomocą głowicy liniowej u noworodka. Aparat usg Samsung HS60.

Obrazowanie nieposzerzonej miedniczki nerkowej za pomocą głowicy liniowej u noworodka. Aparat usg Samsung HS60.

Naczynia wnęki lewej nerki noworodka w opcji kolorowego dopplera. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

kształt i echogeniczność nerek

ZAPAMIĘTAJ:

Zróżnicowanie korowo-rdzeniowe jest odwrotnie proporcjonalne do wieku pacjenta (echogeniczność kory obniża się, a echogeniczność piramid podwyższa się z wiekiem).

Zróżnicowanie miąższowo-zatokowe jest wprost proporcjonalne do wieku pacjenta (z wiekiem podwyższa się echogeniczność zatoki nerkowej, a obniża się echogeniczność miąższu nerki).

Wyraźnie widoczne zróżnicowanie korowo-rdzeniowe prawej nerki 3 miesięcznego niemowlęcia, przy słabo wyrażonym zróżnicowaniu miąższowo-zatokowym. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

Wyraźnie widoczne zróżnicowanie korowo-rdzeniowe prawej nerki 3 miesięcznego niemowlęcia, przy słabo wyrażonym zróżnicowaniu miąższowo-zatokowym. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

Wyraźnie widoczne zróżnicowanie miąższowo-zatokowe nerki nastolatka, przy słabiej wyrażonym zróżnicowaniu korowo-rdzeniowym w porównaniu z nerką niemowlęcia widoczną na fot. 9. Głowica konweksowa CA1-7AD. Aparat usg Samsung HS60.

Wyraźnie widoczne zróżnicowanie miąższowo-zatokowe nerki nastolatka, przy słabiej wyrażonym zróżnicowaniu korowo-rdzeniowym w porównaniu z nerką niemowlęcia widoczną na fot. 9.  Głowica konweksowa CA1-7AD. Aparat usg Samsung HS60.

U noworodków i niemowląt widoczna jest płatowa budowa nerek (zarys torebki nerek jest pofałdowany).

Płatowa budowa nerki noworodka. Wyraźnie widoczny jest pofałdowany zarys torebki nerki. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

Z wiekiem pacjenta stopniowo obniża się echogeniczność kory nerek. Wyższa echogeniczność kory nerek noworodków wynika z większej liczby kłębuszków nerkowych znajdujących się w węższej warstwie kory w porównaniu ze starszymi dziećmi. 

Kora nerek u wcześniaków może mieć echogeniczność wyższą od echogeniczności wątroby (echogeniczność kory jest odwrotnie proporcjonalna do wieku ciążowego). 

Nerka wcześniaka. Wyraźnie widoczna wyższa echogeniczność kory nerki w porównaniu z echogenicznością wątroby. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

U noworodków urodzonych o czasie echogeniczność kory jest taka sama lub nieco wyższa od echa wątroby. 

Nerka noworodka urodzonego o czasie. Echogeniczność kory nerki jest taka sama jak echogeniczność wątroby. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

U niemowląt echogeniczność kory nerek jest nieco niższa od echa wątroby. W późniejszych latach życia echogeniczność kory powinna być niższa od echa miąższu wątroby.

Nerka nastolatka. Echogeniczność kory jest niższa od echogeniczności wątroby. Głowica konweksowa CA1-7AD. Aparat usg Samsung HS60.

Porównanie echogeniczności kory nerki wcześniaka, noworodka urodzonego o czasie i nastolatka. Aparat usg Samsung HS60.

Porównanie echogeniczności kory nerki wcześniaka, noworodka urodzonego o czasie i nastolatka. Aparat usg Samsung HS60.

Echogeniczność piramid nerkowych nieznacznie wzrasta wraz z wiekiem pacjenta. U wcześniaków i noworodków urodzonych o czasie piramidy nerkowe mogą być prawie bezechowe. Taki obraz piramid jest czasem mylnie interpretowany jako obecność torbieli w nerkach. 

Echogeniczność prawidłowych piramid nerkowych jest zawsze niższa od kory i wyższa od moczu.

Nerka wcześniaka. Piramidy nerkowe są prawie bezechowe – ich echogeniczność jest nieznacznie wyższa w porównaniu z echogenicznością moczu widocznego w świetle UKM (zielona strzałka). Wyraźnie widoczne są także brodawki nerkowe (żółta strzałka). Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

Nerka wcześniaka. Piramidy nerkowe są prawie bezechowe – ich echogeniczność jest nieznacznie wyższa w porównaniu z echogenicznością moczu widocznego w świetle UKM (zielona strzałka). Wyraźnie widoczne są także brodawki nerkowe (żółta strzałka). Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

Piramidy nerkowe u noworodków są też proporcjonalnie większe w stosunku do objętości nerek, dzięki węższej warstwie korowej miąższu.

Wąska warstwa miąższu kory nerki wcześniaka i duże piramidy nerkowe. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

Wąska warstwa miąższu kory nerki wcześniaka i duże piramidy nerkowe. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

Wąskie echo centralne nerek u noworodków i niemowląt sprawia, że w około 75% przypadków widoczne jest bezechowe światło układu kielichowo-miedniczkowego.

Uboga zawartość tkanki tłuszczowej w zatoce nerki noworodka sprawia, że dobrze widoczne jest wąskie, bezechowe światło UKM. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

Uboga zawartość tkanki tłuszczowej w zatoce nerki noworodka sprawia, że dobrze widoczne jest wąskie, bezechowe światło UKM. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

ZAPAMIĘTAJ:

U noworodków: 

 • widoczna jest płatowa budowa nerek
 • echogeniczność kory nerek jest wyższa
 • warstwa korowa jest węższa
 • echogeniczność piramid jest niższa
 • piramidy są większe 
 • echo centralne nerek jest wąskie (widoczne jest światło UKM)

unaczynienie nerek

Ocena dopplerowska nerek może dotyczyć:

 • obrazowania głównych naczyń nerkowych (w tym naczyń widocznych w okolicy wnęki nerki)
 • obrazowania unaczynienia miąższowego nerek w opcji dopplera mocy
Wnęka prawej nerki 6-letniego chłopca widoczna od boku. Naczynia wnęki widoczne są w opcji kolorowego dopplera. Głowica konweksowa CA1-7AD. Aparat usg Samsung HS60.

Wnęka prawej nerki 6-letniego chłopca widoczna od boku. Naczynia wnęki widoczne są w opcji kolorowego dopplera. Głowica konweksowa CA1-7AD. Aparat usg Samsung HS60.

Naczynia wnęki nerki niemowlęcia widoczne w opcji kolorowego dopplera. Powyżej naczyń nerkowych widoczne jest wąskie, bezechowe światło miedniczki nerkowej. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

Naczynia wnęki nerki niemowlęcia widoczne w opcji kolorowego dopplera. Powyżej naczyń nerkowych widoczne jest wąskie, bezechowe światło miedniczki nerkowej. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

Unaczynienie miąższowe nerki widoczne w opcji dopplera mocy. Głowica konweksowa CA1-7AD. Aparat usg Samsung HS60.

Wykorzystując głowicę liniową do obrazowania miąższu nerki możliwe jest uwidocznienie w korze hipoechogenicznych, linijnych struktur położonych prostopadle do torebki nerki. Obraz ten odpowiada tętnicom międzyzrazikowym.

Naczynia międzyzrazikowe (strzałki) widoczne w korze nerki w skali szarości. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

Naczynia międzyzrazikowe (strzałki) widoczne w korze nerki w skali szarości. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

W zdrowych nerkach w opcji dopplera mocy przepływ miąższowy powinien być widoczny w zakresie całej warstwy korowej (przepływ miąższowy nie jest widoczny w zakresie piramid nerkowych). Ważnym wskaźnikiem, pośrednio świadczącym o prawidłowej funkcji nerek, jest możliwość uwidocznienia zachowanego przepływu bezpośrednio pod torebką nerki. W warunkach prawidłowych jedynie w okresie okołoporodowym przepływ podtorebkowy może być gorzej widoczny. Jest to wynikiem przejściowo wyższych oporów w naczyniach tętniczych nerek noworodków.

Prawidłowy przepływ podtorebkowy nerki nastolatka widoczny w opcji dopplera mocy. Głowica konweksowa CA1-7AD. Aparat usg Samsung HS60.

Prawidłowy przepływ podtorebkowy nerki nastolatka widoczny w opcji dopplera mocy. Głowica konweksowa CA1-7AD. Aparat usg Samsung HS60.

Niewidoczny przepływ podtorebkowy w nerce wcześniaka. Ograniczenie przepływu w opcji dopplera mocy jest związane z przejściowymi wyższymi oporami w naczyniach tętniczych. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

Niewidoczny przepływ podtorebkowy w nerce wcześniaka. Ograniczenie przepływu w opcji dopplera mocy jest związane z przejściowymi wyższymi oporami w naczyniach tętniczych. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

Prawidłowy przepływ podtorebkowy w nerce dziecka 6 – miesięcznego. Głowica liniowa LA3-14AD. Aparat usg Samsung HS60.

ZAPAMIĘTAJ:

Ocena unaczynienia nerek w opcji kolorowego dopplera i dopplera mocy jest ważnym elementem ultrasonograficznej oceny nerek. Podczas badania zwróć uwagę na:

 • obraz naczyń w okolicy wnęki nerki
 • obecność dodatkowych naczyń żylnych i tętniczych w okolicy biegunów nerek
 • unaczynienie miąższowe nerek
 • przepływ podtorebkowy w nerkach

aparat usg Samsung HS60

Powyższe obrazy ultrasonograficzne nerek u noworodków, dzieci i młodzieży powstały z wykorzystaniem aparatu usg Samsung HS60

aparatu usg SAMSUNG HS60

SAMSUNG HS60

Dowiedz się więcej o najnowszych ultrasonografach firmy SAMSUNG.

Przetestuj aparat SAMSUNG HS60 w swoim gabinecie.

Przeczytaj również


Innowacyjna Gospodarka NSS

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE EFRR

 

do góry