dane kliniczne Rodzice zgłosili się na Szpitalny Oddział Ratunkowy z 2-miesięcznym niemowlęciem.  Około 30 minut przed przybyciem do szpitala u dziecka wystąpił incydent drgawkowy. Matka obserwowała trwające 20-30 sekund drgawki prawej kończyny górnej, bez utraty przytomności. Kontakt z dzieckiem w momencie ...

Wprowadzenie Artefakt migotania (AM), nazywany także artefaktem kolorowego dopplera, bądź artefaktem świetlika (twinkling artifact), widoczny jest jako szybko następująca zmiana kolorów niebieskiego i czerwonego występująca za strukturą silnie odbijającą fale ultradźwiękowe (złóg, zwapnienie) w miejscu ...