Artefakt bawolego oka Artefakt możliwy do uwidocznienia w badaniu elastograficznym (elastografii uciskowej). Powstaja wewnątrz zmian płynowych i może być wykorzystywany do potwierdzenia obecność obszarów (zmian) płynowych, zwłaszcza tych z gęstą zawartością, trudych do wyodrębnienia w trybie B-mode. ...

Artefakt migotania, inaczej artefakt kolorowego doplera, artefakt świetlika (ang. twinkling artifact) to możliwe do uwidocznienia w opcji kolorowego dopplera chaotyczne, naprzeminne zmiany kolorów (niebieskiego i czerwonego) występująca za strukturami silnie odbijającymi fale ultradźwiękowe (złogi, zwapnienia, gaz). Artefakt ...

Artefakt tęczy jest artefaktem pojawiajacym się w elastografii uciskowej podczas obrazowania zmian/obszarów płynowych. Jego odpowiednikiem (w innych systemach/opcjach elastografii uciskowej) jest artefakt bawolego oka. Artefakt tęczy widoczny jest na elastogramie jako warstwy kolejnych barw ...

BIRADS (ang. Breast Imaging-Reporting and Data System) – system stworzony przez American College of Radiology (ACR) w celu standaryzacji opisów badań mammograficznych, ultrasonograficznych sutków i MRI sutków. Definiuje terminologię stosowaną w opisach badania, strukturę opisu ...

Czułość testu diagnostycznego opisuje zdolność testu do wykrywania osobników z daną cechą (np. rzeczywiście chorych). Czułość testu 100% oznacza, że wszystkie osoby z daną cechą (np. rzeczywiście chore) zostaną rozpoznane. czułość testu diagnostycznego = wyniki prawdziwie ...

Dokładność testu diagnostycznego opisuje prawdopodobieństwo prawidłowej diagnozy (na ile osobnik z dodatnim lub ujemnym wynikiem testu może być pewien diagnozy). dokładność testu diagnostycznego = (wyniki prawdziwie dodatnie + wyniki prawdziwie ujemne) / ...

Guzek siostry Mary Joseph (ang. Sister Mary Joseph’s nodule, SMJN) jest to zmiana w okolicy pępka, będąca przerzutem nowotworów narządów jamy brzusznej lub miednicy. Nazwa pochodzi od pielęgniarki Mary Joseph Dempsey (1856-1939), asystentki doktora Wiliama ...

Harbina wskaźnik Stosunek wymiaru poprzecznego płata ogoniatego (C) do wymiary poprzecznego prawego płata wątroby (RL); ang. caudate-right lobe ratio (C/RL) . Wykorzystywany w diagnostyce marskości wątroby i zespołu Budda-Chiariego. W obu tych jednostkach chorobowych dochodzi do powiększenia płata ogoniastego. ...

Impedancja akustyczna Iloczyn prędkości rozchodzenia się dźwięku (υ) i gęstości ośrodka (ρ): Z = ρ * υ Impedancja akustyczna jest miarą oporu, jaki stawia ośrodek, rozchodzącej się w nim fali dźwiękowej. Siła ...

Objaw obecny u pacjentów z hepatosplenomegalią (powiększona wątroba i śledziona). W obrazie ultrasonograficznym widoczne jest stykanie się bocznej powierzchni lewego płata wątroby ze śledzioną. Może być pomocnym elementem świadczącym o powiększonej wątrobie i śledzionie lub o znacznie powiększonej śledzionie. ...