wskaźnik pulsacji PI

wskaźnik pulsacji PI

PI, ang.: pulsatility index, wskaźnik Goslinga. Iloraz różnicy prędkości skurczowej i rozkurczowej, podzielonej przez wartość prędkości średniej. PI odzwierciedla pole pod krzywą przepływu, przez co jest uważany za lepszy wyznacznik zaburzeń przepływu, niż wskaźnik oporu RI.

PI=(Vmax-Vmin)/Vśred


Innowacyjna Gospodarka NSS

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE EFRR

 

do góry