swoistość testu diagnostycznego

Swoistość testu diagnostycznego opisuje zdolność testu do wykrywania osobników bez danej cechy (np. rzeczywiście zdrowych). Swoistość testu 100% oznacza, że wszystkie osoby bez danej cechy (np. rzeczywiście zdrowe) zostaną rozpoznane.

swoistość testu diagnostycznego = wyniki prawdziwie ujemne / (wyniki prawdziwie ujemne + wyniki fałszywie dodatnie)

 


Innowacyjna Gospodarka NSS

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE EFRR

 

do góry