dokładność testu diagnostycznego

Dokładność testu diagnostycznego opisuje prawdopodobieństwo prawidłowej diagnozy (na ile osobnik z dodatnim lub ujemnym wynikiem testu może być pewien diagnozy).

dokładność testu diagnostycznego = (wyniki prawdziwie dodatnie + wyniki prawdziwie ujemne) / n


Innowacyjna Gospodarka NSS

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE EFRR

 

do góry