BIRADS

BIRADS

BIRADS (ang. Breast Imaging-Reporting and Data System) - system stworzony przez American College of Radiology (ACR) w celu standaryzacji opisów badań mammograficznych, ultrasonograficznych sutków i MRI sutków. Definiuje terminologię stosowaną w opisach badania, strukturę opisu oraz kategorie końcowej oceny z wnioskami określającymi dalszy sposób postępowania. Pod poszczególną kategorią BIRADS-usg kryje się informacja o ryzyku złośliwości uwidocznionych zmian w sutkach. W Polsce, zgodnie ze standardami PTU, od 2010 roku obowiązuje stosowanie klasyfikacji BIRADS-usg w opisach badań ultrasonograficznych sutków.W klasyfikacji zmian uwidocznionych w sutkach w badaniu usg uwzględnia się także wywiad, badanie przedmiotowe i wyniki dotychczas wykonanych badań.

patrz: Szybki i łatwy dostęp do klasyfikacji BIRADS-usgBIRADS-usg. Dalsze postępowanie w pytaniach i odpowiedziach.

 


Innowacyjna Gospodarka NSS

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE EFRR

 

do góry